Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ข่าวสารและกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อปสช. เขต 12 สงขลา ร่วมกับ อปสช.เขต 7 ขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อปสช. เขต 12 สงขลา ร่วมกับ อปสช.เขต 7 ขอนแก่น ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ ...


ยอดศรัทธากว่า 27 ล้าน เพื่อกองทุนวันศรีนครินทร์ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

ยอดศรัทธากว่า 27 ล้าน เพื่อกองทุนวันศรีนครินทร์ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ...


โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ยึดปณิธานสมเด็จย่า ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ยึดปณิธานสมเด็จย่า ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ดูแลสุขภาพประชาชนทุรกันดาร ...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515