คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ข่าวสารและกิจกรรม

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2562

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2562 ...


พิธีไหว้ครู 2561

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25561 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มาห...


ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ KKU Datathon : HealthTech for Aging

การอบรมเชิงปฏิบัติการ KKU Datathon : HealthTech for Aging การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับ Word Class ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการร่วมกับ MIT Critical Data และอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ Harvard University...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515