Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» Youtube Channel

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ กองทุนอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ กองทุนอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 043 363799 0...อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์ถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2559
คณะแพทยศาสตร์ถวายพระพร เนื่องใน"วันแม่แห่งชาติ" 2559 ...อ่านต่อ
KKU ICEM 2016
ขอเชิญชมและเชียร์ "การตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับนานาชาติครั้งที่ 1 " วันที่ 1-4 เมษายน 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...อ่านต่อ
ShareToSaveALife‬ ‪‎แชร์เพื่อช่วยชีวิต‬
Stroke หรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคหนึ่งที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตระดับต­้น ๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะแพทยศาสตร์ และภาคีเครือข่าย ได้ศึกษาวิจัยและหาแนวทา...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515