ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรม Consultation
---  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม  ---
-  การเซ็ต Internet options  -

***หมายเหตุ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) ได้ให้บริการรับปรึกษาผู้ป่วยทางเว็ปไซต์แล้วที่นี่.. ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (ENT) ได้ให้บริการรับปรึกษาผู้ป่วยทางเว็ปไซต์ที่ http://ent.md.kku.ac.th ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้ให้บริการรับปรึกษาผู้ป่วยทางเว็ปไซต์ที่ http://surgery.md.kku.ac.th/

Faculty of Medicine : Khon Kean University
design by : real is not real.