Newsletter
   KKU MEDICAL LIBRARY NEWSLETTER  ISSN 0857-1503
  ปีที่ 28 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553  

โทร 0 4336 3983, 0 4334 8377
โทรสาร 0 4320 2474
Email: tsoodj@kku.ac.th
Web site: http://library.md.kku.ac.th

จากบรรณาธิการ  
 

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน

วันเวลาผ่านไปรวดเร็ว ไม่ทันไรก็สิ้นปีเสียแล้ว ข่าวสารฯ ฉบับนี้มาพร้อมๆ กับลมหนาวซึ่งเพิ่งจะ  พัดผ่านมาเยือนอีสานบ้านเรา ในวันใกล้เคียงกับ  การรับปริญญาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดเข้าไปด้านในข่าวสารฯ เรายินดีแนะนำฐานข้อมูลใหม่ๆ ทางด้านการแพทย์ที่น่าสนใจทั้ง  ที่จัดซื้อแล้วและที่ทดลองใช้ฟรี นอกจากนั้นเดือนนี้ผู้ใช้บริการยังบริจาคนวนิยายให้ห้องสมุดจำนวนหลายเล่มไว้แบ่งปันให้ผู้ใช้ท่านอื่นๆ ไว้อ่านเล่นกันอีกด้วย

        ติดตามสาระดีๆ จากคอลัมน์ต่างๆ ของเราได้เลยค่ะ

                  นางสุดใจ ธนไพศาล       
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ข่าวห้องสมุด
 

แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าสนใจ


 •  

เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ด้านด้านจิตเวชศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหนังสือ วารสาร และแนวปฏิบัติที่แพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนการดูแลตนเองของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมี Self Assessment ให้ทำแบบทดสอบ ด้วย เข้าใช้งานจาก Web site ห้องสมุดฯ คลิก Psychiatry Online ภายใต้เมนู E-Books หรือ E-Journals


 •  

เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคด้วยการทำ CT, MRI, Mammography, Nuclear Medicine, Radiology และ Ultrasound มีทั้งภาพ และการอ่านผลการวินิจฉัยโรคในสาขาต่างๆ ได้แก่ Brain and Spine Imaging, Breast Imaging, Cardiac Imaging, Chest Imaging, Gastrointestinal Imaging, Head and Neck Imaging, Interventional Imaging, Musculoskeletal Imaging, Obstetric and Gynecologic Imaging และ Pediatric Imaging เข้าใช้งานจาก Web site ห้องสมุดฯ ภายใต้เมนู References/Databases คลิก Imaging Consult


 •  

เป็นฐานข้อมูลด้าน EBM ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยรวบรวมข้อมูลจากวารสารด้านการแพทย์กว่า 500 ชื่อเรื่อง แนะนำวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยกว่า 3,000 โรค นอกจากนี้ ยังมีฐานข้อมูลยาของ AHFS Drug Information กว่า 800 Topics การคำนวณค่าการวินิจฉัยโรคในเมนู Calculators และมีคะแนน CME สำหรับผู้ที่เข้าไปศึกษาค้นคว้า ฐานข้อมูลนี้มีความทันสมัยมากเนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูล   ทุกสัปดาห์ เข้าใช้งานจาก Web site ห้องสมุดฯ ภายใต้เมนู References/Databases คลิก DynaMed & EBSCOHost จากนั้นคลิก DynaMed

 

การค้นหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล EBSCO A-Z


 

ห้องสมุดได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา ตรวจสอบและเชื่อมโยงไปยังวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดจัดซื้อได้ในช่องทางเดียว โดยการรวบรวมรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุด   ทุกแห่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกรับไว้ในฐานข้อมูล EBSCO A-Z
ซึ่งสามารถทำได้โดยคลิกเมนู Search for E-Journal Title (A-Z) จากเว็บไซต์ห้องสมุดฯ http://www.md.kku.ac.th/library  หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริการ One-stop service โทร. 63983 หรือ ussahgij@kku.ac.th

 

 

 

 

การเขียนเอกสารอ้างอิง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนเอกสารทางวิชาการ ห้องสมุดฯ จึงได้จัดทำ Link เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์การเขียนเอกสารอ้างอิงในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Vancouver, APA, ACS และ Harvard นอกจากนี้ยังมีคู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 2550 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรูปแบบและวิธีการเขียนเอกสารอ้างอิงด้วยตัวเอง จาก Web site ของห้องสมุดฯ ภายใต้เมนู Citation Styles ด้านซ้ายของหน้าจอ

 

 

 

 

 

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล FREE TRIAL DATABASE
ห้องสมุดฯ ได้ประสานงานกับบริษัทจัดจำหน่ายฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อขอทดลองใช้ฐานข้อมูลก่อนที่จะพิจารณาจัดซื้อ ได้แก่ Informa Healthcare, Procedures Consult และ DiagnosisPro ซึ่งห้องสมุดฯ ได้จัดทำ Link ของฐานข้อมูลดังกล่าวไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านทดลองใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว แล้วโปรดส่งข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลให้ห้องสมุดรับทราบด้วย ที่อีเมล mladda@kku.ac.th หรือ tsoodj@kku.ac.th

คู่มือแนะนำการสืบค้นสารสนเทศ
ห้องสมุดฯ ได้จัดทำคู่มือ/เอกสาร/แผ่นพับสำหรับการใช้บริการห้องสมุดและการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่จัดให้บริการ เพื่อแจกจ่ายผู้ใช้บริการซึ่งมีทั้งฉบับพิมพ์และบนเว็บไซต์ห้องสมุดฯ จึงขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าไปเปิดอ่านคู่มือ/เอกสาร/แผ่นพับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด  http://www.md.kku.ac.th/library >library skills และ Help Manuals เพื่อจะได้ใช้บริการของห้องสมุดและ
สืบค้นสารสนเทศด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00-16.00 น. บุคลากรห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จัดโดย ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทบุ๊คส์โปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด ณ ห้อง CAI คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. นางอรวรรณ ชำนิงาน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในการปฐมนิเทศพนักงานทำความสะอาดบริษัทมาสเตอร์กรุ๊ป จำกัด และ บริษัทคิงส์ เคมิคอล จำกัด จัดโดย หน่วยอาคารและสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องบรรยาย 1-2  อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เวลาเปิดบริการ

ธันวาคม  2553
จันทร์–ศุกร์               8.30–20.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1-23      8.30–22.30 น.)
เสาร์–อาทิตย์            10.00–16.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 5            หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วันจันทร์ที่ 6              หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วันศุกร์ที่  10             หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 31              หยุดวันสิ้นปี

มกราคม  2554
จันทร์–ศุกร์               08.30–20.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 4-20      08.30–22.30 น.)
เสาร์–อาทิตย์            10.00–16.00 น.
วันเสาร์ที่ 1-3            หยุดวันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์  2554
จันทร์–ศุกร์                 08.30–16.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 7-28        08.30–22.30 น.)
เสาร์–อาทิตย์             10.00–16.00 น.

สาระน่ารู้  
 

เทคนิคการจัดการแฟ้มเอกสารในคอมพิวเตอร์ของคุณอย่าง “มืออาชีพ”

 

 อัคริมา สุ่มมาตย์

 

จากการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ มาตรฐานทรัพยากรดิจิทัลเพื่อการจัดการคลังความรู้” ซึ่งจัดโดย กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท. หรือ STKS - Science and Technology Knowledge Services) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาจารย์บุญเลิศ  อรุณพิบูลย์ วิทยากร ได้มอบคู่มือ ข้อกำหนดการพัฒนาการสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยข้อมูลที่นำมาอ้างอิงนี้เป็นข้อมูลที่ทาง ศวท.ได้กำหนดข้อกำหนดการจัดการโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสาร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของ ศวท. และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆที่สนใจนำไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป ผู้เขียนจึงขออนุญาตคัดลอกข้อมูลจากคู่มือบางส่วนมาแนะนำผู้อ่านให้ทราบเทคนิคเล็กๆน้อยในการจัดการโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสารในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองให้เป็นระบบ ระเบียบ ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวเราเอง เพราะทำให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูล หรือแฟ้มเอกสาร และค้นหาได้สะดวก สบายมากยิ่งขึ้น

ข้อกำหนดการจัดการโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสาร
1. การตั้งชื่อโฟลเดอร์
การกำหนดโฟลเดอร์ก่อนที่จะสร้างสื่อใดๆ เป็นลำดับขั้นตอนที่ควรปฏิบัติด้วยทุกครั้ง จากนั้นเมื่อมีการสร้างเอกสารควรบันทึกเอกสารไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และหน่วยงานอาจจะมีข้อกำหนด การตั้งชื่อโฟลเดอร์ และการจัดเก็บเอกสารลงโฟลเดอร์ด้วย ดังนี้

 1. กำหนดชื่อโฟลเดอร์ด้วยคำภาษาอังกฤษที่กระชับ สื่อความหมายได้ชัดเจน และสั้นที่สุด (ไม่ต้องใส่วันที่หรือคำขยายความใดๆ)   
 2. หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อภาษาไทย เนื่องจากซอฟแวร์อาจจะแบ่งเป็นรหัสพิเศษที่ไม่สื่อความหมาย และไม่รองรับการเข้าถึงของ Search Engine บางตัว
 3. ในกรณีที่มีหลายคำ ให้เขียนติดกันหมดหรือใช้ – (Hyphen) เชื่อมระหว่างคำ ไม่ใช้ space และ underscore _  เพราะจะสร้างปัญหา เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของ URL ซึ่งมักจะมีการขีดเส้นใต้ทำให้สัญลักษณ์ Underscore ทับกับขีดเส้นใต้

ตัวอย่างเช่น          information
information-retrieval
2. การตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร
            แฟ้มเอกสารควรกำหนดหลักการตั้งชื่อแฟ้มเอกสารให้ชัดเจน ดังนี้

 1. ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ สามารถนำตัวเลขผสมร่วมได้
 2. หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อภาษาไทย เนื่องจากซอฟแวร์อาจจะแบ่งเป็นรหัสพิเศษที่ไม่สื่อความหมาย และไม่รองรับการเข้าถึงของ Search Engine บางตัว
 3. ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ ยกเว้นแต่ . (Full stop) และ – (Hyphen)  เท่านั้น  (ไม่ใช้ space และ underscore _ )
 4. ในการร่างเอกสารเป็นครั้งแรก ให้ใส่วันที่ไว้ข้างหน้า โดยรูปแบบของวันที่คือ yyyymmdd ( ปีพ.ศ. เดือน วันที่)

ตัวอย่างเช่น          20101123-grid-computing.doc

  1. กรณีที่ในวันเดียวกันนั้น มีการแก้ไขและทบทวนออกมาอีก 2 เวอร์ชั่น ให้ตั้งชื่อแฟ้มใหม่ โดยเติมตัวเลขกำกับเวอร์ชั่นต่อท้าย ตัวอย่าง

20101123-grid-computing-1.doc และ
20101123-grid-computing-2.doc เป็นต้น

  1. ในกรณีที่มีการแก้ไขและปรับปรุงในวันอื่นๆถัดมา ให้ตั้งชื่อใหม่ตามวันที่ ตัวอย่าง

20101204- grid-computing-1.doc

          หากเราจัดการโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสารของเราได้เป็นระบบเช่นนี้แล้ว ก็จะทำให้เราสามารถหาแฟ้มเอกสารและข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น ผู้อ่านลองนำไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะ จะพบว่าการค้นหาแฟ้มเอกสารในคอมพิวเตอร์ของเราไม่ยากอย่างที่คิด

เอกสารอ้างอิง
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2552). ข้อกำหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ.  ปทุมธานี  :
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ.

 

         

 

เว็บไซต์ทางการแพทย์ที่น่าสนใจ  
 

ขอแนะนำ www.3rbdr.com/video/ เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอวีดิทัศน์ด้านการแพทย์ ผู้ใช้สามารถเข้าชมวีดิทัศน์ที่บรรจุในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื้อหาของวีดิทัศน์ จัดแบ่งตามหัวข้อที่กำหนดไว้ เช่น Anatomy, Animations, Cancer and mesothelioma, Clinical examination เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตาม URL ด้านล่างนี้ค่ะ

 

http://www.3rbdr.com/video/

 

รายงานโดย ดุจกานต์ สุวรรณธาร

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่  
 


THAI BOOKS

     การดูแลสุขภาพ / สำนักเลขานุการคณะกรรมการ
     รางวัลคุณภาพแห่งชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
     สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2549.
     Call No.: WX153 ร831 2549       
หยุด! การแพร่กระจายเชื้อ / นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล.
     พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ลานนา มีเดีย แอนด์
     โปรดักชั่น, 2552.          
     Call No.: WX167 น146 2552

 

การพยาบาล
Critical care nursing / [กองบรรณาธิการ คณะกรรมการ
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤติ]. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ฝ่ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
Call No.: WY154 ค159 2553       
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม /
วิจิตรา กุสุมภ์ (บรรณาธิการ). พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับ
ปรับปรุง. กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2553.
Call No.: WY154 ก492ภ 2553     

การพยาบาลสตรีในระยะคลอด / สุกัญญา
ปริสัญญกุล, นันทพร แสนศิริพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 2.
เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
Call No.: WY157 ส739 2553       
คู่มือนักวิจัยสำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2549-2553.
[ขอนแก่น ] : ฝ่าย, 2549.
Call No.: WY20.5 ค695น 2549
ตำราการพยาบาลนรีเวช (ฉบับองค์รวม) /
บรรณาธิการ นันทนา ธนาโนวรรณ. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
2553.        
Call No.: WY156.7 ต367 2553    
รายงานประจำปี 2549 / คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. [ขอนแก่น] : คณะ, 2549.          
Call No.: อ WY2 ข285ร 2549      
รายงานประจำปี 2550 / คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. [ขอนแก่น] : คณะ, 2550.          
Call No.: อ WY2 ข285ร 2550      

การแพทย์
การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 26 ประจำปี
     2553 : Patient Safety Care ระหว่างวันที่
12-15 ตุลาคม 2553 ณ ห้องบรรยาย 1-4
     อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
editor-in-chief วราภรณ์ เชื้ออินทร์. ขอนแก่น :
ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
Call No.: W3 ม246ขพ 2553        
การสัมมนาเรื่อง วช. : บูรณาการงานวิจัยด้าน
     การแพทย์และสาธารณสุข  วันที่ 24-25 มีนาคม
     2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
     กรุงเทพมหานคร / โดย ภารกิจโครงการและ
ประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ; [บรรณาธิการ : สุนันทา สมพงษ์ ...
และคนอื่นๆ] กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, 2551.
Call No.: W3 ก525ว 2551          
งานประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์
     ศิริราชพยาบาล ครั้งที่ 49 (พ.ศ. 2553)
     "โรงเรียนแพทย์ศิริราชเพื่อสังคม 120 ปี
     แห่งความก้าวหน้า" : 16 - 20 สิงหาคม 2553
     ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
     มหาวิทยามหิดล /  คณะกรรมการฝ่ายจัดทำ
หนังสือบทคัดย่องานประชุมวิชาการ. [กรุงเทพฯ] :
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
Call No.: W3 ม251ศ 2553          
ประสบการณ์ต่างแดน = ระบบชดเชยความเสียหาย
     จากการรับบริการสาธารณสุข : บทวิเคราะห์
     และผลการทบทวน ประสบการณ์ใน
     6 ประเทศ / [โดย ลือชัย ศรีเงินยวง ...
และคนอื่นๆ ; บรรณาธิการ พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข].
พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข, 2553.
Call No.: W84.3 ป392 2553
รายงานประจำปี 2552 / กรมควบคุมโรคติดต่อ
กระทรวงสาธารณสุข. [กรุงเทพฯ] : กรม, 2552.           
Call No.: อ W2.JT3 กค178ร 2552 
รายงานประจำปี 2551 / คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี. พระนคร : คณะ, 2551.          
Call No.: อ W19.5.JT3 ม251รม 2551

    
รายงานประจำปี 2552 / คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี. พระนคร : คณะ, 2552.           
Call No.: อ W19.5.JT3 ม251รม 2552                                                                                                 
รายงานประจำปี 2552 / คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ :
คณะฯ, 2552.          
Call No.: อ W19.5.JT3 ม251ร 2552                                                                                                   
รายงานประจำปี คณะเทคนิคการแพทย์
     ปีงบประมาณ 2551. [ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, 2551.        
Call No.: อ W2 ข285ร 2551

กุมารเวชศาสตร์
Pediatric critical care : evolving concepts and 
     current practice / บรรณาธิการ ดุสิต สถาวร ,
จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, นวลจันทร์ ปราบพาล.
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ชมรมโรคระบบหายใจ
และเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย, 2553.
Call No.: WS366 พ791ค 2553
Pocket atlas of congenital brain malformation :
     neuroimaging & clinical correlation / มนตรี
แสงภัทราชัย, อรสา ชวาลภาฤทธิ์. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2553.
Call No.: WS340 ม153 2553       
การรักษาโรคสมาธิสั้น Methylphenidate / จัดทำ
โดย กรมควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.
พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : กรม, 2553.
Call No.: WS350.8.A8 ก499 2553

 

 

 

คู่มือการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเด็ก = Manual
     of pediatric interview and physical
     examination / บรรณาธิการ ดุสิต สถาวร ...
[และคนอื่น ๆ]. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฏเกล้า : กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล
พระมงกุฏเกล้า, 2553.
Call No.: WS141 ค695 2553       
รายงานประจำปี 2552 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
     มหาราชินี / คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
2552. กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2552.
Call No.: WS1 ส743 2552          

จิตเวชศาสตร์
การฆ่าตัวตาย : การรักษาและการป้องกัน =
     Suicide : management and prevention /
มาโนช หล่อตระกูล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.           
Call No.: WM165 ม456 2553      
การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย =
     Mental state examination and interpretation /
ณหทัย วงศ์ปการันย์ บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 1.
เชียงใหม่ : หน่วยจิตเวชผู้สูงอายุ ภาควิชาจิตเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2552.
Call No.: WM141 ก451 2552      
จิตบำบัด : ทฤษฎีและเทคนิค / ทินกร วงศ์ปการันย์.
พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่ : เชียงใหม่โรงพิมพ์แสง
ศิลป์, 2553.           
Call No.: WM420 ท446 2553      

 

 

ถอดบทเรียนชี้นำสังคมและผลักดันนโยบาย
     สาธารณะ / ประกิต วาทีสาธกกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2.
เชียงใหม่ : แผนงาน โรงเรียนแพทย์สร้างเสริม
สุขภาพ ระยะที่ 4 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย, 2552.           
Call No.: WM290 ป196 2552/2    

จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา
คู่มือปฏิบัติการ วิชา 362 211 วิทยาภูมิคุ้มกันและ
     จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 สำหรับนักศึกษา
     แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  = Immunology and
     medical microbiology 1 laboratory manual /
บรรณาธิการ ทิฆัมพร กุยยกานนท์, ดรุณ
โกฏิมนัสวนิชย์, กิตติพันธุ์ เสมอพิทักษ์.
ขอนแก่น : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
Call No.: QW504 ค695ม 2548
จุลชีววิทยาทั่วไป / นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, ปรีชา
สุวรรณพินิจ. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
Call No.: QW4 น149จ 2553        

ทันตแพทยศาสตร์
36 ปี กองทันตสาธารณสุข (พ.ศ. 2515-2551) /
[กองบรรณาธิการ เพ็ญทิพย์ จิตต์จำนง ...
และคนอื่นๆ]. [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2551.
Call No.: WU1 ท349 2551

เทคโนโลยี
เรียนรู้และเทคนิคการใช้  Photoshop 6.01 /
พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.
พริ้นติ้ง, 2544.     
Call No.: T385 พ855ร               

วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2553 / สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.            
Call No.: อ T39 ว434 2553

นวนิยาย
เงานาคราช / พลอยชนา. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, [2550].
Call No.: นว พ451ง                  
ใจของเจ้า / จอม จักรภพ ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก
นามทอน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ณ บ้าน
วรรณกรรม, 2549.           
Call No.: นว จ195 2549             
ชาติบุรุษเหนือแผ่นดิน / 'ธิยดา' ; บรรณาธิการ
รักษ์ชนก นามทอน. พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.
กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2549.
Call No.: นว ธ599                    
ชีคชาห์มา / Darika ; [บรรณธิการ สุเนตร บุญมา].
พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : ลีลา, 2550.
Call No.: นว ด428ช                  
เซเลสเทีย : หยดน้ำตาแห่งราชันย์ / กันต์กวี.
พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : กู๊ดมอร์นิ่ง, 2548.
Call No.: นว ก389 ล.1               
ต้องมนตร์ไอยคุปต์ / อัญชรีย์. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2551.
Call No.: นว อ524ต 2551           
ตามรอยรัก / กีรติมา ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก
นามทอน. พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก. กรุงเทพฯ :
ณ บ้านวรรณกรรม, 2549.          
Call No.: นว ก695ต                  
ทรายนี้ยังมีรัก / วรรณวรรธน์ ; บรรณาธิการ:
รักษ์ชนก นามทอน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
ณ บ้านวรรณกรรม, 2551.         
Call No.: นว ว257น ล.1-2           

 

ทรายล้อมตะวัน / วรรณวรรธน์ ; บรรณาธิการ:
รักษ์ชนก นามทอน. พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.
กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2550.
Call No.: นว ว257ท ล.1-2           
น้ำผึ้งชโลมทราย / แก้วชวาลา. กรุงเทพฯ : Simply
Book-Love Novels, 2551.
Call No.: นว ก892น                  
นิยายรักฟาโรห์ / Cah_yen. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี :
สมาร์ทบุ๊ค, 2551.
Call No.: นว ช523น ล.1             
ไนล์ / KHAMARE. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
อักษรศาสตร์, 2551.
Call No.: นว ค334ล 2551           
บัญชารัก / ช่อมณี. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
Smart Book, 2552.
Call No.: นว ช321บ                  
บัลลังก์รักครีษมายัน / วรรณศุกร์. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : 1168, [255-].
Call No.: นว ว264                    
ปาฏิหาริย์รักแห่งลำน้ำไนล์ / Acrylfarben.
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ซิซินี, 2553.
Call No.: นว อ112ป                  
เพลิงรักทะเลทราย / ชนกหมาย. กรุงเทพฯ :
มายเลิฟ, 2553.
Call No.: นว ช133                    
มนตราต้องใจ / โม. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ :
มันดี, 2549.
Call No.: นว ม912ม                  
มนตรานาคี / ประวาชิณี. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
ไอวี่บุ๊คเฮ้าส์, 2553.
Call No.: นว ป373                    
มนตราปาปิรุส / ฌามิวอาห์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
แจ่มใสพับลิชชิ่ง, 2551.
Call No.: นว ฌ111ม 2551          

มายาแห่งไนล์ / อัญชรีย์ เขียน. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : แจ่มใสพับลิชชิ่ง, 2551.
Call No.: นว อ524ม 2551
เมฆขาว / โรสลาเรน. พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.
กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2548.
Call No.: นว ร943มข ล.1-2         
รัฐนาวา / กวินิตา ; บรรณาธิการ รักชนก นามทอน.
พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก. กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม,
2549.            
Call No.: นว ก323ร                   
เลขายอดรัก / แก้วชวาลา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
แก้วชวาลา, 2553.
Call No.: นว ก892ล 2553           
เล่ห์รัก--หักเหลี่ยมใจ / โม. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ :
มันดี, 2549.
Call No.: นว ม912                    
ศัสตราประกาศิต / หมอกมุงเมือง ; บรรณาธิการ
รักษ์ชนก นามทอน. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ :
ณ บ้านวรรณกรรม, 2550.
Call No.: นว ห177ศ                  
สกาววิน--ฝันไว้ใกล้ ๆ เธอ / นาริน คัมภีร์ศีล.
พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก. กรุงเทพฯ :
ณ บ้านวรรณกรรม, 2549.         
Call No.: นว น486                    
สาปรักทะเลทราย / มิ่งมาดา. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : สมาร์ทบุ๊ค, 2553.
Call No.: นว ม557                    
สุลตาน่า / ตันเตรา เขียน. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ :
อรุณ, 2553.
Call No.: นว ต281                    
เส้นทรายสีเงา / วรรณวรรธน์. กรุงเทพฯ :
ณ บ้านวรรณกรรม, 2548.
Call No.: นว ว257ส ล.1-2           

 

เสน่หาจอมนาง / Setakan. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
ไอวี่ บุ๊คเฮ้าส์, 2553.
Call No.: นว ซ519                    
ออกญา / กรกุณารี ; บรรณาธิการ รักชนก นามทอน.
พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก. กรุงเทพฯ : บ้านวรรณกรรม,
2549.            
Call No.: นว ก152                    
อัคคีบงกช / วรรณศุกร์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
1168, [255-].
Call No.: นว ว264อ                   
อัญมณีสีทราย / แพรพริมา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
ดอกหญ้า, 2552.
Call No.: นว พ961ญ                 
อัสวัด : ราชันย์แห่งความมืด / วรรณวรรธน์ ;
บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน. พิมพ์รวมเล่ม
ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2548.
Call No.: นว ว257อ ล.1-2

บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์
ที่ระลึกเปิดอาคารหอสมุดศิริราชและห้องมหิดล
     อดุลเดช 20 สิงหาคม 2553 / คณะกรรมการ
     จัดทำหนังสือที่ระลึกเปิดอาคารหอสมุดศิริราช
     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
     มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ : คณะ, 2553.            
Call No.: Z675.M4 ท539

ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา
พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
     พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : ผู้เป็น
     ที่รักของมนุษย์และเทวดา พระนิพนธ์คัดสรร
     จากหนังสือแสงส่องใจ / สถาบันบันลือธรรม.
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2553.          
Call No.: BQ4180 ญ241

 

พระวินัยปิฎก. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
Call No.: อ BQ1110 ต941ว ล.1-8 
พระสุตตันตปิฎก. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.            
Call No.: อ BQ1110 ต941ส ล.1-25
พระอภิธรรมปิฎก. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.           
Call No.: อ BQ1110 ต941อ ล.1-12

พยาธิวิทยา
พยาธิวิทยาทั่วไป = General pathology /
บรรณาธิการ เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล, วิบูลย์ชัย
ยุทธนวิบูลย์ชัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น :
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
Call No.: QZ4 ป223 2553          
เวชพันธุศาสตร์พื้นฐาน / [บรรณาธิการ] มหัทธนา
กมลศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โครงการตำรา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2553.
Call No.: QZ50 ว896 2553

พยาธิวิทยาคลินิก
คู่มือแปลผลตรวจเลือด / ประสาร เปรมะสกุล.
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2552.          
Call No.: QY400 ป411 2552/3 ล.1-2

ภาษาและวรรณคดี
แฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูต / J.K. Rowling
เขียน ; สุมาลี แปล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
นานมีบุ๊คส์, 2550.           
Call No.: PZ90.T5 ร942ค 2550    

แฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสม / J. K.
     Rowling เขียน ; สุมาลี แปล. พิมพ์ครั้งที่ 1.
     กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2548.           
     Call No.: PZ90.T5 ร942จ
    
เภสัชวิทยา
การวิเคราะห์ตัวยาในชีวสาร / เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ.
     พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
     Call No.: QV25 พ899 2553         
ตำรับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย = Commonly
     used Chinese prescriptions in Thailand /
     กรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์
     ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ
     เล่ม 1 : วิชัย โชควิวัฒน, ชวลิต สันติกิจรุ่งเรือง,
     เย็นจิตร เตชะดำรงสิน ; บรรณาธิการ  เล่ม 2 :
     วิชัย โชควิวัฒน ... [และคนอื่นๆ]. พิมพ์ครั้งที่ 1.          
     กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
     ศึก, 2553.
     Call No.: QV738.JC6 ต366 ล.3
ถอดบทเรียนเยาวชนรณรงค์สถานศึกษาปลอด
     บุหรี่ / บรรณาธิการ : ประกิต วาทีสาธกกิจ,
     แสงเดือน สุวรรณรัศมี ; เรียบเรียงข้อมูล : ชูรุณี
     พิชญกุลมงคล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
     รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2553.        
     Call No.: QV137 ช677 2553       
รายงานประจำปี 2552 / องค์การเภสัชกรรม.
     [กรุงเทพฯ] : องค์การ, 2552.
     Call No.: อ QV2 อ114ร 2552       
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553 /
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
     [ขอนแก่น] : งานนโยบายและแผน
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
     2553.
     Call No.: อ QV1 ข285ร 2553      
รายงานสถานการณ์ระบบยาประจำปี 2552 /
     กองบรรณาธิการ: ยุพดี ศิริสินสุข, อรวรรณ
     เกตุเจริญ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : แผนงานสร้าง
     กลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.            
     Call No.: QV55 ร451ย 2552       
เอกสารประมวลองค์ความรู้เรื่องไอซ์ / มานพ
     คณะโต, บสพร อนุสรณ์พาณิชกุล, วรพล หนูนุ่น.
     พิมพ์ครั้งแรก. [นนทบุรี] : สำนักพัฒนาการป้องกัน
     และแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการ
     ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2553.
     Call No.: QV102 ม443 2553       

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ตำราศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม เล่มที่ 2,
     ข้อสะโพก / กองบรรณาธิการ: วัชระ วิไลรัตน์ ...
[และคนอื่น ๆ]. พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2553.
Call No.: WE870 ต367 2553 ล.2
ฟื้นฟูวิชาการโรคข้อและรูมาติสซั่ม ประจำปี 2552 /
บรรณาธิการ กิตติ โตเต็มโชคชัยการ. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย,
2552.
Call No.: WE544 ฟ479 2552       

ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
Nephrology board review / บรรณาธิการ ธนิต
จิรนันท์ธวัช ... [และคนอื่น ๆ]. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2553.
Call No.: WJ300 น672ป 2553     
Quality Dialysis in the year 2010 / บรรณาธิการ
ธนิต จิรนันท์ธวัช ... [และคนอื่น ๆ]. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : ชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย,
2553.
Call No.: WJ378 ค179 2553
ระบบทางเดินอาหารและลำไส้
Clinical practice in gastroenterology /
บรรณาธิการ สถาพร มานัสสถิตย์, สุพจน์
พงศ์ประสบชัย, อุดม คชินทร. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพ : สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
Call No.: WI140 ค174 2553        
โรคกรดไหลย้อน / บรรณาธิการ สุเทพ กลชาญวิทย์.
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553.
Call No.: WI250 ร921 2553        

ระบบโลหิตวิทยาและน้ำเหลือง
Essential hematology for general practitioners /
บรรณาธิการ ธัญญพงษ์ ณ นคร, พลภัทร
โรจน์นครินทร์. พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงแก้ไข.
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุร-
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553.
Call No.: WH120 อ916 2553

ระบบหัวใจและหลอดเลือด
Coronary artery disease : the new frontiers /
อภิชาต สุคนธสรรพ์ [บรรณาธิการ]. พิมพ์ครั้งที่ 1.
เชียงใหม่ : ทริค ธิงค์, 2553.
Call No.: WG300 ค971 2553      
โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ = Essential
     hypertension / พีระ บูรณะกิจเจริญ. พิมพ์ครั้ง
ที่ 1. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2553.
Call No.: WG340 พ796 2553

 

โรคติดต่อ
Current topics in infectious diseases / บรรณาธิการ
กำพล สุวรรณพิมลกุล ... [และคนอื่น ๆ]. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.            
Call No.: WC100 ค796ร 2553     
แผนที่การศึกษาวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ /
[กองบรรณาธิการ ดาริกา กิ่งเนตร ... และคนอื่น ๆ].
พิมพ์ครั้งที่ 1. [นนทบุรี] : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
กรมควบคุมโรค, 2552.
Call No.: WC100 ผ931 2552       
การอบรมระยะสั้นประจำปี 2553 Evidence-based
     practice in infectious disease / กำธร
มาลาธรรม, วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์, อนุชา
อภิสารธนรักษ์ บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งแรก.
กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย,
2553.
Call No.: WC3 ก528 2553          
ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ : ความสำคัญ
     ของโรค การรักษา และการป้องกัน / ศูนย์
ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ; [บรรณาธิการ ชิษณุ
พันธุ์เจริญ, ธันยวีร์ ภูธนกิจ, จรุงจิตร์ งามไพบูลย์].
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2553.
Call No.: WC100 ท337 2553      

วิทยาศาสตร์
ทำเนียบการวิจัย 2553 สภาวิจัยแห่งชาติ สถิติ
     ข้อสนเทศการวิจัย นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
     นักวิจัยขึ้นทะเบียน โครงการวิจัย และ
     หน่วยงานวิจัย / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. [กรุงเทพฯ] :
ศูนย์, 2553.         
Call No.: Q180.T5 ท424ท 2553   

ทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2551 สถิติ
     ข้อสนเทศการวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย
     นักวิจัย และหน่วยงานวิจัย / [ศูนย์ข้อสนเทศการ
วิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ].
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2551.
Call No.: Q180.T5 ท424 2551     

เวชปฏิบัติทั่วไป
Critical care : towards optimal perfection /
บรรณาธิการ เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ, ไชยรัตน์
เพิ่มพิกุล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สมาคมเวช
บำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 2552.
Call No.: WB105 ค159ท 2552     
Maximizing medical-care efficiency / บรรณาธิการ
ชุษณา สวนกระต่าย. พิมพ์ครั้งที่ 1. [กรุงเทพฯ]:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
Call No.: WB100 ม854 2553       
ทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์ /
บรรณาธิการ วิทยา ศรีดามา. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศ
ไทย, 2552.
Call No.: WB205 ท337 2552
อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ
เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล, ขจรศักดิ์ นพคุณ.
พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
Call No.: WB141 อ585 2553       
อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 7 / ชัยยุทธ เจริญธรรม,
บุษยามาส ชีวสกุลยง, เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล
บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.          
Call No.: WB115 อ6415 2553 ล.7

 

อายุรศาสตร์ราชวิถี = Best practice in clinical
     medicine 2010 / บรรณาธิการ ประเสริฐ
ธนกิจจารุ ... [และคนอื่น ๆ]. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2553.
Call No.: WB115 อ641ร 2553      

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 9, Infection in surgical
     practice / บรรณาธิการ ประยุทธ ศิริวงษ์ ...
[และคนอื่น ๆ]. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โฆสิต
การพิมพ์, [2553].
Call No.: WO500 ศ338ท 2553 ล.9
หลักการพื้นฐานของศัลยศาสตร์ตกแต่ง = Principle
     of plastic surgery / บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น.
ขอนแก่น : หน่วย ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
2541.           
Call No.: WO600 บ241ห 2541    

สังคมศาสตร์
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ
     ปี 2550 = Thailand Qulity Award / สำนัก
เลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2550.             
Call No.: HD58.9 ก752 2550      
รายงานประจำปี 2552 = Annual report 2009 /
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์. [กรุงเทพฯ] : สถาบัน,
2552.           
Call No.: อ HV8073 น588 2552   

 

สาธารณสุข
บันทึกเหตุการณ์การบริหารจัดการการแพทย์
     ฉุกเฉินในสถานการณ์ความไม่สงบทาง
     การเมือง / บรรณาธิการ ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย.
พิมพ์ครั้งที่ 1. [กรุงเทพฯ] : สถาบันแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ, 2553.
Call No.: WA295 บ268 2553       
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปี
     2554-2558 : การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพ
     ที่เป็นธรรมและยั่งยืน / [จัดทำโดย สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข]. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี :
สถาบัน, 2553.           
Call No.: WA540.JT3 ว516 2554-58                                                                                                  
รายงานทรัพยากรสาธารณสุข ประจำปี 2551 /
กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข. [กรุงเทพฯ] : กอง, 2551.
Call No.: อ WA900 ก184ร 2551   
รายงานทรัพยากรสาธารณสุข ประจำปี 2552 /
กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข. [กรุงเทพฯ] : กอง, 2552.
Call No.: อ WA900 ก184ร 2552

รายงานประจำปี 2552 / สำนักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค. [นนทบุรี] :
สำนัก, 2552.            
Call No.: อ WA400 ก169 2552    
รายงานประจำปี 2552 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ /
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี : สำนัก, 2552.
Call No.: อ WA1 ป483น 2552     
รายงานประจำปี 2551 / สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ. นนทบุรี : สำนักงาน, 2551.
Call No.: อ WA1 ค123 2551       

สูติศาสตร์
ตำราคลอดก่อนกำหนด = Preterm labour / สายฝน
ชวาลไพบูลย์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรงเทพฯ : พี.เอ.
ลีฟวิ่ง, 2553.          
Call No.: WQ330 ส661 2553

โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
หู คอ จมูก เร่งด่วน / บรรณาธิการ กรีฑา ม่วงทอง,
ปรียนันทน์ จารุจินดา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
โครงการตำรา วพม., 2552.
Call No.: WV140 ห618 2552


 


 

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่
 

ENGLISH BOOKS

COMMUNICABLE DISEASES
Thailand Country Development Partnership in
     Health (CDP-Health)  : Component 1
     Improving the effectiveness of Thailand's
     HIV response : sub-component of
     revitalising HIV prevention in Thailand :
     a critical assessment : final report / [Viroj
     Tangcharoensathien ... et al.] Nonthaburi :
     The Graphico Systems Co., [2008].        
     Call No.: WC503.6 T364 2008
    
DERMATOLOGY
Dermoscopy : an atlas / Scott W. Menzies ...
     [et al.]. 3rd ed. Sydney : McGraw-Hill, c2009.         
     Call No.: WR141 D435 2009      

Genital dermatology atlas / edited by Libby
Edwards, Peter J. Lynch. 2nd ed. Philadelphia :
Lippincott Williams & Wilkins, c2011.
Call No.: WR17 G331 2011

HEALTH PROFESSIONS
Evaluation of certain food additives : seventy-
     first report of the Joint FAO /WHO Expert
     Committee on Food Additives / World Health
Organization ; Food and Agriculture
Organization of the United Nation. Geneva :
The Organization, c2010.
Call No.: W2.MW6 W9t 2010 No.956

Principles and methods for the risk assessment
     of chemical in foods / World Health
Organization. Geneva : The Organizations,
2009.
Call No.: W1 EN435 2009 No.240

MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
Cloning and expression of ESAT-6 gene from
     M. tuberculosis using E. coli and cell-free
     system = รายงานการวิจัยเรื่องการโคลนนิ่ง
     และการแสดงออกของจีน ESAT-6 จากเชื้อ
     M.tuberculosis ใน E.coli และระบบที่ปราศ
     จากเซลล์ / โดยคณะผู้วิจัย รุจิรา วิทย์อุดม,
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์, โสรัจสิริ เจริญสุดใจ. 
[Khon Kaen : Faculty of Medicine, Khon Kaen
University, 2006].
Call No.: QW125.5.M9 R934 2006

MUSCULOSKELETAL SYSTEM
Musculoskeletal trauma simplified : a casebook
     to aid diagnosis and management / Amna
Diwan ... [et al.]. 1st ed. Harley, UK : TFM,
c2009.
Call No.: WE175 M985 2009

NERVOUS SYSTEM
Atlas of the  brain and spinal cord : color atlas
     of human central nervous system / Aporn
Chuncharunee .. [et al.]. 3rd ed. Singapore :
Elsevier, c2010.
Call No.: WL17 A644a 2010       
Clinical neurotoxicology : syndromes,
     substances, environments / [edited by]
Michael R. Dobbs. 1st ed. Philadelphia :
Saunders, c2009.
Call No.: WL140 C641L 2009     
Practical neuroimaging in stroke : a case-based
     approach / Alejandro A. Rabinstein, Steven J.
Resnick. 1st ed. Philadelphia : Saunders,
c2009.
Call No.: WL355 R116 2009       
Textbook of stereotactic and functional
     neurosurgery / Andres M. Lozano, Philip L.
Gildenberg, Ronald R. Tasker (eds.). 2nd ed.
Berlin : Springer, c2009.
Call No.: WL368 T355 2009

OBSTETRICS
Obstetrics and gynecology : a competency-
     based companion / [edited by] Michael Belden.
Philadelphia : Saunders, c2010.
Call No.: WQ18.2 O14C 2010     
Obstetrics and gynecology : the essentials of
     clinical care / [edited by] E. Albert Reece,
Robert L. Barbieri. Stuttgart : Thieme, c2010.
Call No.: WQ240 O14E 2010
Physiology in childbearing : with anatomy and
     related biosciences / edited by Dot Stables,
Jean Rankin. 3rd ed. Edinburgh : Bailliere
Tindall, c2010.
Call No.: WQ200 P578 2010      

OTOLARYNGOLOGY
The year book of otolaryngology head and neck
     surgery. Chicago : Year Book Medical, 2009.            
Call No.: Ref.WV1 YE39 2009     

PATHOLOGY
Meyler's side effects of drugs used in cancer
     and immunology / editor J K Aronson.
Amsterdam  Elsevier, c2010.           
Call No.: QZ267 M613 2010

PEDIATRICS
Advances in pediatrics / editor, Levis A. Barness.
Chicago : Year Book Medical, 2009.
Call No.: WS1 A244 2009 v.56

PHARMACOLOGY
Drug interaction facts : the authority on drug
     interactions / [editor] David S. Tatro.
St. Louis : Wolters Kluwer Health, c2011.
Call No.: Ref.QV38 D7943 2011  
MIMS : Thailand index of medical specialities
     established since 1968 / Leong Wai Fun,
chief editor. 120th ed. 2010. Bangkok :
CMPMedica, c2010.
Call No.: QV39 M662T 2010 issue3
MIMS annual IDENTA Thailand 2010 : Thailand
     index of medical specialities established
     since 1988 / Leong Wai Fun, chief editor.
Bangkok : MediMedia, 2010.
Call No.: QV39 M662ai 2010      

PHYSIOLOGY
Guyton and Hall textbook of medical
     physiology / John E. Hall. 12th ed.
Philadelphia : Saunders, c2011.         
Call No.: QT104 G992t 2011      

PRACTICE OF MEDICINE
Conn's current therapy : latest approved
     methods of treatment for the practicing
     physician / edited by Robert E. Rakel.
Philadelphia : Saunders, 2010
Call No.: Ref.WB1 C752 2010     
Palliative care : core skills and clinical
     competencies / [edited by] Linda L. Emanuel,
S. Lawrence Librach. 1st ed. Philadelphia, PA :
Saunders, c2007.
Call No.: WB310 P167C 2007     
Practice handbook of acupuncture / edited by
Gertrude Kubiena, Boris Sommer ; translated by
Johanna Schuster. 3rd, completely rev ed.
Edinburgh : Livingstone, c2010.
Call No.: WB369 P895 2010       
The 5-minute Clinical Consult 2011 / editor in
chief, Frank J. Domino ; associate editors,
Robert A. Baldor ... [et al.]. 19th ed.
Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins,
c2010.
Call No.: WB39 F565M 2011

PUBLIC HEALTH
Increasing access to health workers in remote
     and rural areas through improved retention :
     global policy recommendations / World
Health Organization. Geneva : The Organization,
c2010.          
Call No.: WA390 I37 2010

SURGERY
The 4th World Congress on Regenerative
     Medicine (The 4th WCRM) : March 12-14,
     2009 Bangkok Convention Center, Central
     World / [organized by The National Research
Council of Thailand ; co-organized by
International Foundation Regenerative Medicine
gGmbH]. Bangkok : The Council, c2009.         
Call No.: WO515 W927 2009

Manual of surgical pathology / [edited by] Susan
C. Lester ; illustrators, Christopher A. French,
Shogun G. Curtis. 3rd ed. Philadelphia :
Saunders, c2010.
Call No.: WO142 M294 2010
Plastic surgery secrets / [edited by] Jeffrey
Weinzweig. 2nd ed. Philadelphia, PA :
Mosby, c2010.      
Call No.: WO18.2 W424p 2010   

 

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่  
 
วิัจัย

 

Cloning and expression of regulatory protein
     involed in iron uptake of Mycobacterium
     tuberculosis in Escherichia coli = รายงาน
     การวิจัยเรื่องการโคลนและการแสดงออกของ
     โปรตีนที่ควบคุมการนำเข้าธาตุเหล็กของเชื้อ
     Mycobacterium tuberculosis ใน
     Escherichia coli / ดุษฎี มาลีหวล, วิเศษ
นามวาท, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์. [Khon Kaen :
Faculty of Medicine, Khon Kaen University],
[2006].
Call No.: Res.QW125.5.M9 D978 2006
Comparison efficacy of Mesocyclops
     thermocyclopoides and Mesocyclops
     aspericornis to eliminate mosquito larvae
     of Aedes aegypti in laboratory = รายงาน
     การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถ
     ของ Mesocyclops thermocyclopoides และ
     Mesocyclops aspericornis ในการกำจัด
     ยุงลาย Aedes aegypti ในห้องปฏิบัติการ.
[Khon Kaen : Faculty of Medicine,
Khon Kaen University, 2006].
Call No.: Res.QX525 T665 2006

Final report evaluation of immunoblotting and
     neuroimaging for diagnosis of human
     cerebrospinal gnathostomiasis = การ
     ประเมินคุณค่าของวิธีอิมมิวโนบลอตติ้งและ
     ภาพถ่ายระบบประสาทส่วนกลางเพื่อวินิจฉัย
     ผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ดในสมองและไขสันหลัง /
Piyarat Khotsri ... [et al.]. [Khon Kaen : Faculty
of Medicine, Khon Kaen University], 2008.
Call No.: Res.WC695 F491 2008 


Lycopene content, antioxidant activity in colored
     fruits and serum lycopene levels in
     Northeastern Thai people = รายงานการวิจัย
     เรื่องปริมาณฤทธิ์ต้านออกซิแดนท์ของไลโคปีน
     ในผลไม้มีสีและระดับไลโคปีนในซีรั่มของคนไทย
     ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย ประสิทธิ์
สุวรรณเลิศ ... [และคนอื่นๆ].  [Khon Kaen : 
Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 2006].
Call No.: Res.QV325 L981 2006  


Vasorelaxant activity of Mentha cordifolia
     extract on isolated thoracic aorta of
     experimentally induced hypertensive rats =
     รายงานการวิจัยเรื่องฤทธิ์ขยายหลอดเลือดของ
     สารสกัดใบสะระแหน่ต่อหลอดเลือดเอออร์ตา
     ส่วนอกที่แยกจากหนูขาวทดลองความดันเลือด
     สูง / คณะผู้วิจัย โกวิทย์ ศุภโกศล ... [และคนอื่น ๆ].
[Khon Kaen : Faculty of Medicine, Khon Kaen
University, 2007].
Call No.: Res.WG340 V334 2007 


รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินภาพรวมการ
     จัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร
     บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
     ขอนแก่น โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปี
     การศึกษา 2550 / โดย นภา หลิมรัตน์ ...
[และคนอื่นๆ]. ขอนแก่น : ฝ่ายแพทยศาสตร์
ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.            
Call No.: วจ W18 น196 2550     


รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตโมโนโคลนอล
     แอนติบอดีต่อ Yersinia enterocolitica =
     Production of monoclonal antibodies
     against Yersinia enterocolitica / หัวหน้า
โครงการวิจัย: ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ ; ผู้ร่วมงาน
วิจัย: นันทิกา คงเจริญพร, อรวรรณ แก้วประกาย
แสงกูล. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ,] 2552.
Call No.: วจ QW138.5.Y3 ศ481 2552     

                                                                                           
รายงานการวิจัยเรื่องชีวิตและสุขภาพของกะเทย
     อีสานในคณะหมอลำ / พรเทพ แพรขาว,
เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร. [ขอนแก่น :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น],
2552.
Call No.: วจ WA300.JT3 พ242 2552     

                                                                                             
รายงานการวิจัยเรื่องผลของการผ่อนคลายต่อ
     คุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ
     ในหอผู้ป่วยหนัก = Effect of relaxation on
     quality of sleep in cardiac surgery
     patients in Critical Care Unit / โดย ญาณิกา
เวชยางกูล ... และคนอื่นๆ]. [ขอนแก่น :
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
Call No.: วจ WY152.5 ญ242 2545

รายงานการวิจัยเรื่องวาทศิลป์ของพระมหากษัตริย์
     และบุคคลสำคัญในยุคสุโขทัยและอยุธยา =
     Rhetoric of the Kings and the Notabilities in
     the Sukhothai and the Ayudthaya Period /
ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ :
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552.
Call No.: วจ PN6317.T5 ศ321 2552       

                                                                                                
รายงานการวิจัยการพัฒนาคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์ม
     ทางชีววิทยาระบบสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจีโน
     มิคส์แบบบูรณาการในงานวิจัยและพัฒนาด้าน
     การแพทย์ของเมืองไทย = A computational
     systems biology platform for Thailand's
     medical research and development / คณะผู้วิจัย
อัศวิน มีชัย ... [และคนอื่น ๆ] [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.],
2552.
Call No.: วจ QU450 ร451 2552   


รายงานการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยา
     ออกซิเดชันและฤทธิ์แก้ปวดของพืชสมุนไพร
     Curcuma cf. comosa Roxb. = A study on
     antioxidative and analgesic activities of a
     herbal plant, Curcuma cf. Roxb. / หัวหน้า
โครงการวิจัย สุภารัตน์ คำแดง ; ผู้ร่วมวิจัย ปรีชา
บุญจูง, จารุวรรณ์ วงบุตดี [อุบลราชธานี : คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2548.
Call No.: วจ QV770.JT3 ส838 2548    

                                                                                                     
รายงานการวิจัยฐานข้อมูลชุมชนในโครงการวิจัย
     การขับเคลื่อนระบบบริการอย่างบูรณาการ
     เพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุในระดับ
     ชุมชนจังหวัดสกลนคร / ทีมวิจัยภูมิภาคพื้นที่
จังหวัดสกลนคร วรรณภา ศรีธัญรัตน์ ...
[และคนอื่นๆ] ; ผู้เรียบเรียง ผ่องพรรณ อรุณแสง,
วรรณภา ศรีธัญรัตน์  [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.           
Call No.: วจ WT120 ร451 2553   

รายงานการศึกษาเรื่องโครงการพัฒนาภาคี
     เครือข่ายทางด้านระบบข้อมูลข่าวสาร
     ทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม =
     The development of information system
     network in occupational and
     environmental health / [คณะผู้วิจัย สมเกียรติ
ศิริรัตนพฤกษ์ หัวหน้าโครงการวิจัย ; ศิริวรรณ
ฉันเจริญ, เพ็ญศรี อนันตกุลนธี, นลินี ศรีพวง
ทีมวิจัย]. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
Call No.: วจ WA400 ส232 2551   

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษา
     สถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย /
โดย ศิริพันธุ์ สาสัตย์ ... [และคนอื่นๆ]. [นนทบุรี] :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2552.          
Call No.: วจ WT31 ร451 2552

 

 

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่  
 วิทยานิพนธ์

 

 

 

 

 
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่  
 

โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

CD-ROM with book

Basic, advanced, and robotic laparoscopic surgery / [edited by] Tommaso Falcone,Jeffrey M. Goldberg ; illustrated by Joe Chovan.  1st ed.  Philadelphia : Saunders, c2010.
Call No. : WP660 B311 2010 Disc.1-2

Principles of hand surgery and therapy / [edited by] Thomas E. Trumble ... [et al.]. 2nd ed.  Philadelphia, Pa. : Saunders, c2010.
Call No. : WE830 P957 2010

ทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2551 สถิติข้อสนเทศการวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย นักวิจัย และหน่วยงานวิจัย / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2551.
Call No. : Q180.T5 ท424 2551

รายงานประจำปี 2552 / คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี.  กรุงเทพฯ : คณะ, 2552
Call No. : W19.5.JT3 ม251รม 2552

 

VCD

26th Annual Meeting The Royal College of Physicians of Thailand [electronic resource] : 28 April -    
2 May 2010 Ambassador City Jomtien Pattaya, Cholburi, Thailand, Harmonization in Modern Medicine / ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย.  [กรุงเทพฯ] : ราชวิทยาลัย, 2553.
Call No. : VCD02556

การอบรมความรู้ทางด้านวิจัยและสถิติ "Step by Step of Clinical Research" : November 7-8, 14-15, 2009 / ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัย, 2552.
Call No. : VCD02554

การอบรมระยะสั้นประจำปี 2553 Evidence-based Practice in Infectious Diseases [electronic resource] : วันที่ 23-26 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส ชั้น 1 ตึก อ.ป.ร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร / สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ : สมาคม, 2553.
Call No. : VCD02555

ความเครียด ความวิตกกังวลและสุขภาพ / จำลอง ดิษยวณิช, พริ้มเพรา ดิษยวณิช.  [ม.ป.ท. :     ม.ป.พ.,] 2545.
Call No. : CD02561

KKU in memory / กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  ขอนแก่น : กลุ่ม, [2553].
Call No. : VCD02560

เรื่องเล่าความรักความผูกพันต่อองค์กร. ครั้งที่ 4 / [เล่าเรื่องโดย ชูศรี คูชัยสิทธิ์] ; จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. [ขอนแก่น] : คณะ, [2553].
Call No. : VCD02558

เรื่องเล่าความรักความผูกพันต่อองค์กร. ครั้งที่ 5 / [เล่าเรื่องโดยสมบูรณ์ กลิ่นขจร, อนุการ ไกรสอน] ; จัดโดย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
[ขอนแก่น] : คณะ, [2553].
Call No. : VCD02559

เสียดาย--คนตายไม่ได้อ่าน.  [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 255-].
Call No. : CD02557

 

 

 

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ  
 

วารสาร

The Current Issue
 
Title
Publisher
Frequency
e-Journal
Library has

:
:
:
:
:

American Journal of Epidemiology
Publisher :  Oxford University Press
Frequency : Monthly
e-Journal :   Direct, ProQuest
Library has : V.86, No.2-3 (1967); V.87-92 (1968-70); V.93, No.6
(1971); V.94, No.1-3 (1971); V.100, No.4 (1974); V.102,
No.2 (1975); V.105, No.1 (1977); V.109-149 (1979-99);
V.150, No.1, 3-12 (1999); V.151, No.1-7, 9-11 (2000);
V.152, No.1, 4-5, 7 (2000); V.153-160 (2001-04); V.161
No.1-10 (2005); V.162-164 (2005-06); V.165, No.1-10 (2007)//

         
British Journal of Surgery
 
Title
Publisher
Frequency
e-Journal
Library has
:
:
:
:
:

British Journal of Surgery
Publisher :  Williams & Wilkins Co.,
Frequency : Monthly
e-Journal :   Direct
Library has : V.68, No.3-4, 9-12 (1981); V.69, No.4, 10 (1982); V.70,
No.1-5,10-11 (1983); V.85-93 (1998-2006); V.94, No.1 (2007)//

 

 

 

         
 
Title
Publisher
Frequency
e-Journal
Library has
:
:
:
:
:

Circulation Research
Publisher :   American Heart Association, Inc.
Frequency : Semimonthly
e-Journal :   Ovid
Library has : V.36-38 (1975-76); V.42-45 (1978-79); V.46, No.2-6
(1980); V.47, No.1 (1980); V.48, No.1 (1981); V.49,    
No.2-4 (1981); V.50-59 (1982-86); V.60, No.1 (1987)//:  

         
 
Title
Publisher
Frequency
e-Journal
Library has
:
:
:
:
:

 Seminars in Immunology
Publisher :   Elsevier
Frequency : Bimonthly
e-Journal :   ScienceDirect


-

       

 

 

จุลสาร  
 


         
 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดพิมพ์
ปีพิมพ์
จำนวนหน้า
หมวดหมู่
เนื้อหา
:
:
:
:
:
:
:

บงกช พึ่งพุทธารักษ์, สุมาลี ธาราณัติ
คู่มือสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม
มหาวิทยาลัยมหิดล
253-
20 หน้า : ภาพประกอบ
WP บ113
เป็นคู่มือในการปฏิบัติตนของผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม ให้สามารถดูแลตนเองหลังจากเข้ารับการผ่าตัด และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม วิธีการรักษาด้วย

 

 

         
 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดพิมพ์
ปีพิมพ์
จำนวนหน้า
หมวดหมู่
เนื้อหา
:
:
:
:
:
:
:
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
สุขภาพผู้หญิงในมุมมองใหม่
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
2548
39 หน้า
WP ส743
เป็นการแนะนำให้ผู้หญิงเข้าใจในเรื่องสุขภาพ เพศ ในแต่ละช่วงวัย และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนแก่ผู้หญิงด้วย
         
 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดพิมพ์
ปีพิมพ์
จำนวนหน้า
หมวดหมู่
เนื้อหา
:
:
:
:
:
:
:

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
ทำอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก
พีเอ็นพี กรุ๊ป
2548
30 หน้า : ภาพประกอบ
WP ท432
ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก โดยเริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับมดลูก มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร วิธีการป้องกัน รวมทั้งพัฒนาการของโรคเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

 
         
สถิติห้องสมุด  
 
 

พฤศจิกายน 2553

1.

ผู้ใช้ห้องสมุด

14,566

คน/ครั้ง

 

1.1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

14,290

คน/ครั้ง

 

       1.1.1  ในเวลา

10,354

คน/ครั้ง

 

       1.1.2  นอกเวลา  

3,936

คน/ครั้ง

 

1.2  บุคคลภายนอก

276

คน/ครั้ง

 

       1.2.1  ในเวลา

188

คน/ครั้ง

 

       1.2.2  นอกเวลา  

88

คน/ครั้ง

2.

ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ

 

 

 

2.1  หนังสือ

39,839/63,802

ชื่อเรื่อง/เล่ม

 

      2.1.1  ภาษาไทย  

15,018/27,431

ชื่อเรื่อง/เล่ม

 

      2.1.2  ภาษาอังกฤษ        

24,821/36,371

ชื่อเรื่อง/เล่ม

 

2.2  วารสาร

 

 

 

      2.2.1  ฉบับพิมพ์ภาษาไทย

335

ชื่อเรื่อง

 

      2.2.2  ฉบับพิมพ์ภาษาอังกฤษ

696

ชื่อเรื่อง

 

      2.2.3  เย็บเล่มภาษาไทย

2,275

เล่ม

 

      2.2.4  เย็บเล่มภาษาอังกฤษ

21,799

เล่ม

 

      2.2.5  อิเล็กทรอนิกส์

2,306

ชื่อเรื่อง

 

2.3  โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8,258

รายการ

 

      2.3.1  เทปบันทึกเสียง

4,615

ม้วน

 

      2.3.2  วีดิทัศน์

771

ม้วน

 

      2.3.3  สไลด์

288

ชื่อเรื่อง

 

      2.3.4  แผนที่      

13

แผ่น

 

      2.3.5  ภาพ/โปสเตอร์

208

แผ่น

 

      2.3.6  CD-ROM

2,009

ชื่อเรื่อง

 

      2.3.7  CAI         

200

ชื่อเรื่อง

 

      2.3.8  Diskette

154

แผ่น

 

2.4  ฐานข้อมูล 

37

ฐาน

 

      2.4.1  Bibliographic

7

ฐาน

 

      2.4.2  Full-text        

34

ฐาน

3.

บริการยืม-คืน

9,724

รายการ

 

3.1  หนังสือ

9,499

เล่ม

 

3.2  วารสาร

53

ฉบับ

 

3.3  โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

172

รายการ

4.

บริการสืบค้นสารสนเทศทาง Internet

2,701

ครั้ง

5.

บริการสืบค้นจาก KKUML Homepage  

15,446

ครั้ง

6.

บริการยืมระหว่างห้องสมุด      

51

รายการ

 

6.1  ให้ยืม      

37

รายการ

 

6.2  ขอยืม

14

รายการ

7.

บริการ Document Delivery Service (D.D.)

85

รายการ

8.

บริการมัลติมีเดีย ในระบบ Intranet

24

ครั้ง