Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» น้ำตาคลอ ปัจฉิมคุณหมอ MED 38 6 ปี ที่รอคอย ย้ำเดินตามปณิธานพระบิดาแห่งแพทย์    (อ่าน 1,591)

   ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการการเตรียมตัวเป็นแพทย์ที่ดี และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้อาทิ การเตรียมตัวเป็นแพทย์ที่ดี  กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  แพทย์มือใหม่กับการบริหารงานโรงพยาบาล เป็นต้น พร้อมเรื่องเล่าจาก รุ่นพี่  และยังพิเศษสุดกับ ผู้จัดการดาราดัง คุณเอ ศุภชัย และคุณพงษ์ภัทร์ ดาววีระกุล ร่วมเสวนาเรื่อง การบริหารคนแบบมืออาชีพ โดยมี  รศ.พญ.โฉมพิลาศ  จงสมชัย  เป็นผู้ดำเนินรายการ

  และอีกพิธีสำคัญอีกพิธีคือพิธีมุทิตาจิตสถาบัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นของผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาพร้อมย้ำให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอย่างระวังทั้งในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะ และการดูแลรักษาคนไข้ และการให้เกียรติกับเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งยังให้นักศึกษาพึงระลึกถึง พระบรมราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย ที่กล่าวไว้ว่า  ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์  ทั้งนี้ในพิธีดังกล่าวได้เชิญผู้ปกครองที่มาร่วมในพิธีขึ้นบนเวที เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มอบมาลัยกร ซึ่งในพิธีดังกล่าวได้ทำให้นักศึกษาแพทย์ และผู้ปกครองน้ำตาซึมด้วยความชื่นมื่นแห่งความสำเร็จ

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poster : eedpark | 4 เมษายน 59 07:08:35


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515