Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» การแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 3    (อ่าน 1,262)

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 3 เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี ใน "โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา" ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น Shot Gun Start เวลา 10.00 น.

วัตถุประสงค์

"เพื่อระดมทุนในการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร้งท่อน้ำดี"

          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program หรือ CASCAP) กับกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้สนับสนุนหลัก โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจลและมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ทั้งนี้ ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการเข้าถึงบริการการดูแลรักษาและความเลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากความแออัดของการใช้งานห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำให้เกิดผลกระทบกับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ต้องรอคอยการผ่าตัดเป็นเวลานาน

          ทั้งนี้ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เป็นองค์กรกลางที่ประสานความร่วมมือในการขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีโดยตั้งเป้าหมายให้ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีได้รับการผ่าตัดให้หายขาด (curative resection) จำนวน 500 ราย และได้รับการผ่าตัดประคับประคอง (palliative resection) อีกจำนวน 150 ราย  ดังนั้นทางมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีจึง จัดกิจกรรม "กอล์ฟการกุศลมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 3  ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น" เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี"  ขึ้นPoster : admin | 16 มกราคม 61 09:51:34

» ปฏิทินกิจกรรม

19 กุมภาพันธ์© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515