Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลสร้างเสริมสุขภาพดี Dutch Mill Healthy Lifestyle Run    (อ่าน 1,713)

 

Dutch Mill Healthy Lifestyle Run

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018 ใน 5 จังหวัด 5 ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดี
มีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน 

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพดีและแข็งแรง

2. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลในท้องถิ่น

3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกระจายรายได้ในท้องถิ่น

 

สถานที่จัดงาน : มีทั้งหมด 5 สนาม ใน 5 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาค จัดใน 5 สวนสวย ได้แก่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ / สวนศรีเมือง จ.ระยอง / สวนสาธารณะหาดใหญ่ จ.สงขลา /สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น และ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ 

 

Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill #สนามสี่ เปิดตัวโครงการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 05.00 น. ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการเเข่งขัน

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 (ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น)
- เวลา 13.00-18.00 น. ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง และของที่ระลึก

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 (ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น)
- เวลา 05.00 น. พิธีกรเเนะนำการแข่งขัน
- เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว 10KM
- เวลา 06.15 น. ปล่อยตัว  5KM
- เวลา 07.00 น. มอบรางวัลผู้ชนะการเเข่งขัน   
- เวลา 09.00 น. จบการแข่งขัน 

 

ระยะการแข่งขัน : มี 2 ระยะ 

# Mini Marathon 10 KM (No Timing Chip) แบ่งกลุ่มการแข่งขันตามเพศ และช่วงอายุ 

เพศชาย อายุต่ำกว่า 15 ปี / 15-39 ปี / 40-59 ปี / 60 ปี ขึ้นไป

เพศหญิง อายุต่ำกว่า 15 ปี / 15-39 ปี / 40-59 ปี / 60 ปี ขึ้นไป

# Fun Run 5 KM (ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งเพศ และกลุ่มอายุ)

 

​รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
ถ้วย Overall อันดับที่ 1 ชาย/หญิง พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ของที่ระลึก และรางวัลดื่มนมดัชมิลล์ฟรี 1 ปี 

ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ และของที่ระลึกจากดัชมิลล์

***ผู้ชนะการเเข่งขันที่ได้รับรางวัล Overall จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลกลุ่มอายุ***

 

ค่าสมัคร : ทุกระยะ 400 บาท/ท่าน ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก และหลังเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก
 

กิจกรรมภายในวันงาน : งานวิ่งเพื่อสุขภาพ บูธกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจากดัชมิลล์ / ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และผู้สนับสนุน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ดื่มนมฟรี 

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ 
https://www.facebook.com/Dutch-Mill-Healthy-Lifestyle-Run-917493325071826/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=view&id=31

RECRACE SPORT Co.,Ltd.

Tel.086-993-6342, 081-667-5340, 089-683-3457

email : angsanang.recrace@gmail.com

 Poster : admin | 12 กุมภาพันธ์ 61 03:01:54

» ปฏิทินกิจกรรม

19 กุมภาพันธ์© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515