Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)    (อ่าน 1,414)

 

กำหนดการพิธีบำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทาน แด่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการละสังขาร 

วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561  พิธีสวดพระอภิธรรม

เวลา 18.00 น.

- คณะศิษยานุศิษย์ แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันภายในห้องประชุมมิตรภาพ

เวลา 18.45 น.

- พระพิธีธรรม 12 รูป มาถึง นั่งประจำที่บนอาสน์สงฆ์

เวลา 19.00 น.

- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สักการะรูปเหมือน 

  พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

 

- ศาสนพิธีกร นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล

- ประธานพระพิธีธรรมให้ศีล

- ศาสนพิธีกร อาราธนาธรรม

 

- พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์

- ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติทอดผ้าไตรบังสุกุลและถวายปัจจัยไทยธรรม

 

- พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานสงฆ์กล่าวสังเวคกถา  เสร็จแล้วถวายปัจจัยไทยธรรม

- พระสงฆ์อนุโมทนา (ให้พร) ผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลแด่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

เวลา 20.00 น.

- เป็นเสร็จพิธี 

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

เวลา 07.00 น.

- พิธีทำบุญตักบาตร

 

 

 

 

- ประกอบพิธีไหว้พระ รับศีล กล่าวคำถวายภัตตาหารบิณฑบาต และรับพร ภายในห้องประชุมมิตรภาพก่อนบิณฑบาต    

  และฉันภัตตาหารเช้า โดยพระธรรมวิสุทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (น) วัดหนองแวงพระอารามหลวง                

  เป็นประธานสงฆ์

- พระสงฆ์ 100 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณทางเดินกลางข้างห้องสมุด 

เวลา 09.00 น.

- ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 100 รูป   

 

- พิธีสวดพระพุทธมนต์

- คณะศิษยานุศิษย์ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนผู้ร่วมงาน พร้อมกันที่ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

- ศาสนพิธีกร กราบนิมนต์ พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร     

  เป็นประธานสงฆ์ในพิธีและกราบนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวม 12 รูป สวดพระพุทธมนต์ นั่งประจำที่บนอาสน์สงฆ์ 

  บนเวทีเพื่อสวดพระพุทธมนต์ และกราบนิมนต์พระสงฆ์ 88 รูป สวดมาติกา นั่งประจำที่ด้านล่างเวที

เวลา 09.15 น.

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปเหมือน

  พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

 

- ศาสนพิธีกร นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล

 

- ประธานสงฆ์ให้ศีล

- ศาสนพิธีกร อาราธนาพระปริตร

 

- พระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ 12 รูป สวดพระพุทธมนต์

 

- ถวายปัจจัยไทยธรรม

vเวลา 09.45 น.

- พิธีแสดงพระธรรมเทศนา สวดมาติกา ทอดผ้าไตรบังสุกุล

 

 

 

 

 

เวลา 11.00 น.

เวลา 12.00 น.

- ศาสนพิธีกร นำไหว้พระ แล้วอาราธนาธรรม

- พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

- พระสงฆ์ 100 รูป สวดมาติกา

- ทอดผ้าไตรบังสุกุล ถวายปัจจัย ไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 100 รูป (ครั้งละ 10 รูปด้านหน้าเวที)

- พระสงฆ์อนุโมทนา (ให้พร) ผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ แด่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

- ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาร่วมในพิธี

- เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ

  1. สถานที่สำหรับพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า 100 รูป และภัตตาหารเพล (โต๊ะจีน) ประมาณ 120 รูป ลานหน้าห้องบรรยาย 1-2 ชั้น 3 สำหรับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ใช้ห้องสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ (ห้องเล็ก)
  2. สถานที่รับประทานอาหารสำหรับแขก VIP ใช้ห้องสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ (ห้องใหญ่) ส่วนแขกทั่วไปที่ลานหน้าห้องบรรยาย 1-4, ห้อง 4AB, 5AB, 7AB และ 8AB
  3. สถานที่ตักบาตร หน้าห้องบรรยาย 1 – 4 และทางเดินกลางข้างห้องสมุดและหน้าลิฟต์ 15 - 16         
  4. สถานที่ตั้งโรงทาน ทางเดินทางกลางข้างห้องสมุด และหน้าลิฟท์ เบอร์ 15-16 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. (ของวันที่ 16 พ.ค. 61)
  •  แจ้งความประสงค์ตั้งโรงทานได้ที่ นางวิลัยพุด ชินคำหาญ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โทร. 043-202426,043-363173 หรือ ผศ.อำนาจ ไชยชุน โทร. 084-5113144
  1. สถานที่จอดรถ
  • ถนนแนวสวนป่าวิถีชาวบ้าน
  • ลานจอดรถบุคลากรข้างประตู 3
  • บริเวณลานจอดรถรอบนอกอาคารเรียนรวม ชั้น 2 และข้างพระวิหารทางเข้าอาคารเรียนรวม ชั้น 1 ให้ใช้สำหรับจอดรถรับ – ส่งพระสงฆ์ /และแขก VIP โดยขอความร่วมมือจากบุคลากร/คณาจารย์ ผู้เป็นเจ้าของช่องจอดในลานจอดตามข้อ 5.1 – 5.3 ไปใช้ลานจอดรถอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ และใช้รถกอล์ฟ รับ – ส่ง ตลอดเวลา

สามารถ Download ไฟล์กำหนดการได้ที่ หรือ คลิกที่ที่

 

 Poster : admin | 9 พฤษภาคม 61 03:39:58

» ปฏิทินกิจกรรม

19 กุมภาพันธ์© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515