Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ครบรอบ 3 ปี ละสังขาร คลื่นพลังศรัทธาศิษยานุศิษย์ เข้ากราบสรีระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ    (อ่าน 1,968)

   เมื่อเวลา 19.00 น. ( 15พ.ค.2561) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายแด่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื่องในโอกาสครอบรอบ 3 ปี แห่งการละสังขาร ซึ่งมีพิธีสวดพระอภิธรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานสงฆ์กล่าวสังเวคกถา  ในงานพิธีครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งภายในจังหวัดขอนแกน และจังหวัดนครราชสีมา พร้อมศิษยานุศิษย์ร่วมพิธี  ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม  

    ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ ยังเปิดโอกาสให้ คณะศิษยานุศิษย์ และประชาชันทั่วไป เข้ากราบนมัสการสรีระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ เนื่องในโอกาสครอบรอบ 3 ปี แห่งการละสังขาร ได้ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเก็บสรีระสังขาร ชั้น 7 ซึ่งตลอดทั้งวันได้มีคณะศิษยานุศิษย์ทั้งประเทศไทย และต่างประเทศเข้าร่วมกราบสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ กันเนืองแน่น

 Poster : admin | 15 พฤษภาคม 61 13:12:48


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515