Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ KKU Datathon : HealthTech for Aging    (อ่าน 586)

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ KKU Datathon : HealthTech for Aging  การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับ Word Class ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการร่วมกับ MIT Critical Data และอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์  Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิทยากรระดับนานาชาติ จากสถาบันที่มีชื่อเสียง ในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
อัตราค่าลงทะเบียน Non-KKU : 1,500 บาท
KKU : ไม่มีค่าใช้จ่าย 
------------------------------------------------------------
กำหนดการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ และลงทะเบียน คลิก ... https://datathonthailand.org/ 
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : คุณยุภาพร ทองน้อย tyupap@kku.ac.th 
 
 


Poster : admin | 16 สิงหาคม 61 07:25:54


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515