Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560    (อ่าน 889)

ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 Theme : Innovation for Sufficiency and Sustainability in Healthcare System
"นวัตกรรมเพื่อความพอเพียงและยั่งยืนในระบบสุขภาพ" วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำหนดจัด Pre-congress ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                           โทร. 0-4336-3438,0-4336-3476
                                           โทรสาร. 0-4320-2432Poster : pariph | 14 มิถุนายน 60 01:34:28


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515