Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» สุชาติ ชวางกูร แนะสร้างแรงบันดาลใจสู่การบริการที่ดี    (อ่าน 372)

    เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  Srinagarind  Service Mind Culture Day 2017  โดยมี  รศ.พ.บัณฑิต  ชุมวรฐายี รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคล  กล่าวรายงาน  โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการบรรยายหัวข้อพิเศษ “แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยใจบริการ” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับนักร้องและนักแสดงชื่อดังในอดีต  คุณต้น  สุชาติ  ชวางกูร   บรรยายการสร้างแรงบันดาลใจ  พร้อมเทคนิคและวิธีการบริการที่ดี  และอีกหลายเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นำมาแลกเปลี่ยนแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ  ชั้น 3 อาคารเรียนรวม  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     สุชาติ ชวางกูร เป็นนักร้องและนักแสดงได้รับรางวัลจากการประกวดร้องเพลงในงาน Asia Amateur Singing Contest (AASC) ที่ฮ่องกง อีกทั้งยังเป็นนักร้องชายคนเดียวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งราชอาณาจักรไทย (Thailand Amateur Singing Contest) และเป็นตัวแทนประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวในการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเซีย(Asia Amateur Singing Contest) เวทีเดียวกับ นันทิดา แก้วบัวสาย และมณีนุช เสมรสุต เมื่อปี พ.ศ. 2524 ซึ่งมีประเทศในเอเซียเข้าร่วมประกวดมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ได้รับรางวัล Bronze Prize ปิดตำนานการประกวดนักร้องเอเซีย เป็นคนสุดท้าย  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนยานนาเวชวิทยาคม ปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2530 และ ปริญญาโท 3 สาขา คือ Master of International Management (MIM) จาก University of Denver, Master of Science in Finance (MS-Finance) จาก University of Colorado และ Master of Science in Economics (MS-Economics) จาก State University of New York และ E-Commerce Certificate จาก Baruch College - CUNY(City University of New York)[[1]] และ ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 2 (4ส2), สถาบันพระปกเกล้า ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2528   อีกทั้งเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เคยดำรงตำแหน่งตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (เทียบเท่ารองอธิบดี ระดับ 9) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) เป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาการบริหารการเงิน (Financial Management) ในโครงการ Y-MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายสถาบัน รวมทั้งการเป็นวิทยากรอบรมเรื่องคุณภาพงานบริการ แก่หน่วยงานราชการและองค์การธุรกิจมากมาย เป็นผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจช่วงเช้าทาง ASTV News 1 และ ข่าวภาคภาษาอังกฤษช่วงเช้ากับทาง TAN (Thailand Asian News Network)

 

 

 Poster : eedpark | 31 สิงหาคม 60 23:50:05


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515