Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ระลึกพระคุณครู คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู 2560 พร้อมมอบรางวัลครู นักศึกษา ดีเด่น    (อ่าน 769)

   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีการมอบรางวัลให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ ดีเด่นเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ ณ ห้องประชุมมอดินแดง  ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

   ซึ่งตามประเพณีพิธีไหว้ครูที่มีมาแต่โบราณ ผู้เป็นศิษย์มักจะมีการเตรียมของไหว้ 4 อย่าง มาเป็นเครื่องบูชาครู ซึ่งมีนัยยะอันเป็นมงคลและเป็นข้อเตือนใจให้กับผู้เป็นศิษย์ คือ ดอกมะเขือ หมายถึง ความสามารถในการเกิดและแพร่กระจายได้ทั่วไปในทุกที่เปรียบเสมือน ปัญญาความคิดที่พร้อม จะเกิดและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในทุกเวลาและสถานที่  ต่อมาคือ หญ้าแพรก  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ ความเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว แม้ในหน้าแล้งจะเหี่ยวเฉาไปบ้าง แต่ถ้าได้รับน้ำ หรือน้ำฝนเมื่อใด ก็พร้อมจะเจริญงอกงามในทันทีเปรียบเสมือนนักเรียน นักศึกษาผู้มารับการเล่าเรียน เมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูอาจารย์ ก็พร้อมที่รับรู้และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคมต่อไป  ข้าวตอก หมายความว่า ปัญญาความคิดที่แตกฉาน เพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิม เช่นเดียวกับข้าวตอกที่เมื่อโดน ความร้อนจะแตก พองออกและมีปริมาณมากขึ้น   และดอกเข็ม มีความหมายว่า ความแหลมคมประดุจเข็ม เปรียบดังสติปัญญาที่มีความแหลมคมราวเข็มหรืออาวุธที่จะใช้ป้องกันตนได้ในทุกโอกาส

    

 

      Poster : eedpark | 6 กันยายน 60 00:45:08


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515