Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าววิชาการ/การศึกษา

การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 Theme : Innovation for Sufficiency and Sustainability in Healthcare System " นวัตกรรมเ...อ่านต่อ
การประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 27/2560
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้องเรื่อง Clinico-Pathological Conference (CPC ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ...อ่านต่อ
ประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี"
ประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี" ณ ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วันที่ 21-22 เดือนสิงหา...อ่านต่อ
กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 Theme : Innovation for Sufficiency and Sustainability in Healthcare System "นวัตกรรมเพื่อความพอเพียงแล...อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ขอเชิญรับฟังการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMA YP Roadshow)" วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00-16.00...อ่านต่อ
การบรรยายวิชาการ Getting old with young health (Thailand VS. New Zealand)
ภาควิชาสรีรวิทยา ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ประจำสัปดาห์ Getting old with young health (Th...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515