Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าวบุคลากร

ภาควิชาจักษุวิทยา รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2561
ภาควิชาจักษุวิทยา รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม ...อ่านต่อ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2...อ่านต่อ
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือก แพทย์ประจำบ้าน...อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครทุนฯ ดังต่อไปนี้
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 และรับสมัครทุนพัฒนาคณาจารย์ด้าน...อ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากร ประจำปี 2560
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากร ประจำปี 2...อ่านต่อ
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยารับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปี 1 ประจำปี การศึกษา 2560
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยารับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปี 1 ประจำปี การศึกษา 2560...อ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560
ขอเชิญผู้บริหาร,ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560, และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ทุกท่านตรวจสุขภาพ ประจำปี ...อ่านต่อ
วันสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมงน วันสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 "ดูแลสุขภาพอย่างไร ให้ใจสวย...อ่านต่อ
รพ.ศรีนครินทร์ขอขอบคุณทีมตรวจเยี่ยมจากสรพ.ที่ชี้โอกาสพัฒนาที่สำคัญ
ชาวรพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. ขอบคุณทีมตรวจเยี่ยมจากสรพ. ที่ชี้โอกาสพัฒนาที่สำคัญเพื่อการดูแลร...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515