Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุพนมทองคำ ประเภทหน...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ที่ได้รับรางวัลพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลศรีมอดิน...อ่านต่อ
รับสมัครทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอน และ หรือวิจัย ณ ต่างประเทศ
รับสมัครทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอน และ หรือวิจัย ณ ต่างประเทศ...อ่านต่อ

» ลิงค์บุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515