Untitled Document  

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
รายการ วันรับ/ยื่นซอง วันเปิดซอง รายระเอียด(pdf)
งานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศอาคารเรียนรวม อาคารเฉลิมบารมีและอาคารเวชวิชชาคาร จำนวน 494 เครื่อง 02 มี.ค. 2558 ถึง
17 มี.ค. 2558
18 มี.ค. 2558 pj_008_58.pdf
งานก่อสร้างปรับปรุงห้องสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยนอก-ใน ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 27 ก.พ. 2558 ถึง
16 มี.ค. 2558
01 ม.ค. 2513 pj_011_58.pdf
งานก่อสร้างขยายเมนไฟฟ้าอาคารห้องเก็บศพ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 งาน 23 ก.พ. 2558 ถึง
11 มี.ค. 2558
12 มี.ค. 2558 pj_010_58.pdf
งานก่อสร้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องธุรการภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จำนวน 1 งาน 16 ก.พ. 2558 ถึง
03 มี.ค. 2558
05 มี.ค. 2558 pj_009_58.pdf
งานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์ จำนวน 46 เครื่อง แบบรวมอะไหล่ เป็นเวลา 7 เดือน 05 ม.ค. 2558 ถึง
16 ม.ค. 2558
19 ม.ค. 2558 pj_007_58.pdf
งานก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บเสียงชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษา จำนวน 1 งาน 24 ธ.ค. 2557 ถึง
14 ม.ค. 2558
15 ม.ค. 2558 pj_006_58.pdf
งานก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานศูนย์รับส่งยา ( Logistics ) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 11 พ.ย. 2557 ถึง
25 พ.ย. 2557
26 พ.ย. 2557 pj_002_58.pdf
จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์เชิงรุก จำนวน 870 เครื่อง แบบรวมอะไหล่ เป็นเวลา 10 11 พ.ย. 2557 ถึง
25 พ.ย. 2557
26 พ.ย. 2557 pj_001_58.pdf
งานก่อสร้างปรับปรุงห้องธุรการงานสวนและสนาม 16 ต.ค. 2557 ถึง
04 พ.ย. 2557
05 พ.ย. 2557 pj_034_57.pdf
งานก่อสร้างปรับปรุงห้องประสานสิทธิ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 16 ต.ค. 2557 ถึง
04 พ.ย. 2557
05 พ.ย. 2557 pj_035_57.pdf
งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพสามเหลี่ยม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 22 ก.ย. 2557 ถึง
06 ต.ค. 2557
07 ต.ค. 2557 pj_033_57.pdf
งานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องซักผ้า เครื่องรีดผ้า เครื่องอบผ้า จำนวน ๑๒ เครื่องแบบไม่รวมอะไหล่เป็นเวล 03 ก.ย. 2557 ถึง
18 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557 pj_032_57.pdf
งานก่อสร้างลูกกรงบันไดและประตูอลูมิเนียม แฟลต 15-18 คณะแพทยศาสตร์ 27 ส.ค. 2557 ถึง
11 ก.ย. 2557
12 ก.ย. 2557 pj_029_57.pdf
งานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อเนกประสงค์หน้าห้อง X-ray อาคาร สว.1 ชั้น 2 เป็นห้องคิดเงินผู้ป่วยกลับบ้าน 19 ส.ค. 2557 ถึง
03 ก.ย. 2557
04 ก.ย. 2557 pj_028_57.pdf
งานก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานศูนย์รับส่งยา ( Logistics ) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 19 ส.ค. 2557 ถึง
03 ก.ย. 2557
04 ก.ย. 2557 pj_027_57.pdf
งานก่อสร้างปรับปรุงห้องผลิตเอกสารใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 20 พ.ค. 2557 ถึง
04 มิ.ย. 2557
05 มิ.ย. 2557 pj_023_57.pdf
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณทางเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ 20 พ.ค. 2557 ถึง
04 มิ.ย. 2557
05 มิ.ย. 2557 pj_021_57.pdf
งานก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ชั้น 0 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 25 ก.พ. 2557 ถึง
13 มี.ค. 2557
14 มี.ค. 2557 pj_018_57.pdf
งานก่อสร้างติดตั้งระบบปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็น (FCU) หน่วยจุลทรรศน์วินิจฉัย สว.1 ชั้น 5 จำนวน 3 จุด 25 ก.พ. 2557 ถึง
13 มี.ค. 2557
14 มี.ค. 2557 pj_017_57.pdf
งานก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกันดินและถนนคอนกรีตข้างอาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 25 ก.พ. 2557 ถึง
13 มี.ค. 2557
14 มี.ค. 2557 pj_019_57.pdf