Social Network
Med kkuon

Med kkuon
อ่านข่าวคณะแพทยศาสตร์ โดยใช้งาน RSS FEED

Close Me!

คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรในสถานพยาบาล ...

    เมื่อเวลา 09.30 น.( 27 สิงหาคม 2557 ) รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรในสถานพยาบาล เพื่อการรับรองคุณภาพ SHE – HA รุ่นที่ 11 พร...อ่านต่อ

 • Image Name

  คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรในสถานพยาบาล ...

      เมื่อเวลา 09.30 น.( 27 สิงหาคม 2557 ) รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรในสถานพยาบาล เพื่อการรับรองคุณภาพ SHE – HA รุ่นที่ 11 พร...อ่านต่อ

 • Image Name

  ขอเชิญร่วมประชุมการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย SHE - HA ...

    ...อ่านต่อ

 • Image Name

  คณบดี คณะแพทย์ร่วมให้โอวาทในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคสนามร่วม...

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย รวม 604 คน  ก่อนลงฝึกภาคสนามร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในก...อ่านต่อ

 • Image Name

  สถาบันเอดส์ จัดอบรมเพื่อรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี...

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557  รศ.นพ.ภพ  โกศลารักษ์  ผู้อำนวยการสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างแกนนำเพื่อรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบ...อ่านต่อ

 • Image Name

  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง...

                    วันนี้ (25 ส.ค. 57) รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียน และกล่าวเปิดการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โดยนางศิริพร มงคลถาวรชัย หัวหน้างานบริการพยาบาล ...อ่านต่อ

ข่าวประจำวันนี้ Last update:2014-08-29
นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่า read more..

การจัดประชุม / อบรม / สัมนา ด้านวิชาการ / วิจัย read more..

ผลงานวิชาการ read more..

ผลงานวิจัย read more..

ผลงานบริการวิชาชีพ read more..

ความร่วมมือกับต่างประเทศ read more..

การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริการพยาบาล read more..

กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี read more..

บุคลากร read more..

จิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง read more..

ประเพณีและวัฒนธรรม read more..

ข่าวทั่วไป read more..