Social Network
Med kkuon

Med kkuon
อ่านข่าวคณะแพทยศาสตร์ โดยใช้งาน RSS FEED


Close Me!

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สปสช.และโรงพยาบาลเครือข่าย จัดงานรักษาด้วยใจ หายด้วยเทคโนโลยี ...

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 โรงพยาบาลขอนแก่น  โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  จัดงานรักษาด้วยใจ หายด้วยเทคโนโลยี &ldqu...อ่านต่อ

 • Image Name

  คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สปสช.และโรงพยาบาลเครือข่าย จัดงานรักษาด้วยใจ หายด้วยเทคโนโลยี ...

       เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 โรงพยาบาลขอนแก่น  โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  จัดงานรักษาด้วยใจ หายด้วยเทคโนโลยี &ldqu...อ่านต่อ

 • Image Name

  กฐินสามัคคี ครบรอบ 42 ปี คณะแพทยศาสตร์ ทอดถวายหลวงปู่ท่อน ญาณธโร จ.เลย ...

       คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทอดกฐินสามัคคีครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนา ทอดถวายพระราชญาณวิสุทธิโสภณ ( หลวงปู่ท่อน ญาณธโร )  อ.เมือง จ.เลย         เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบ...อ่านต่อ

 • Image Name

  ชื่นชมยินดี รศ.สัญญา ร้อยสมมุติ ที่ได้มีส่วนแต่งตำราภาษาอังกฤษ...

  ชื่นชมยินดี  รศ.สัญญา  ร้อยสมมุติ ที่ได้มีส่วนแต่งตำราภาษาอังกฤษที่ทรงคุณค่า ทั้งหมด 6 เล่ม  และได้ตีพิมพ์ เผยแพร่ไปทั่วโลก และสร้างชื่อเสียง คุณประโยชน์ ต่อวงการสรีรวิทยา และทางการแพทย์ ...อ่านต่อ

 • Image Name

  กฐินสามัคคี ครบรอบ 42 ปี คณะแพทยศาสตร์ ทอดถวายแด่พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ) ...

     คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดทำบุญกฐินสามัคคีครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์  ทอดถวายแด่พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน  ญาณธโร ) เพื่อทำกฐินกรรม  แก่พระเถราจารย์ที่ปฏิบัติธรรมอยู่จำพรรษา  ครบถ้วนไตรมาส  ณ วัดศรีอภัยวัน  ต.บ...อ่านต่อ

 • Image Name

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก “ กวี ทังสุบุตร” ...

      เมื่อเวลา 09.00 น. ( 8 ตุลาคม 2557 ) รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมผู้บริหาร  คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นพ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์  รัฐมนตรีช...อ่านต่อ

ข่าวประจำวันนี้ Last update:2014-10-25
นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่า read more..

การจัดประชุม / อบรม / สัมนา ด้านวิชาการ / วิจัย read more..

ผลงานวิชาการ read more..

ผลงานวิจัย read more..

ผลงานบริการวิชาชีพ read more..

ความร่วมมือกับต่างประเทศ read more..

การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริการพยาบาล read more..

กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี read more..

บุคลากร read more..

จิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง read more..

ประเพณีและวัฒนธรรม read more..

ข่าวทั่วไป read more..