Social Network
Med kkuon

Med kkuon
อ่านข่าวคณะแพทยศาสตร์ โดยใช้งาน RSS FEED

Close Me!

โรงพยาบาลศรีนครินทร์จัดนิทรรศการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ...

โรงพยาบาลศรีนครินทร์จัดนิทรรศการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด หวังประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด       เมื่อเวลา 09.00 น. ( 21 เมษายน 2557 ) รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประ...อ่านต่อ

 • Image Name

  โรงพยาบาลศรีนครินทร์จัดนิทรรศการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ...

  โรงพยาบาลศรีนครินทร์จัดนิทรรศการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด หวังประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด       เมื่อเวลา 09.00 น. ( 21 เมษายน 2557 ) รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประ...อ่านต่อ

 • Image Name

  ม่วนซื่นสงกรานต์ แพทยศาสตร์สัมพันธ์ ...

    คณะแพทยศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้อาวุโส ผู้บริหาร พร้อมประกวดเทพีสงกรานต์   เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประเพณีม่วนซื่นสงกรานต์ แพทยศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2557 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะก...อ่านต่อ

 • Image Name

  คณะแพทยศาสตร์ ทำบุญตักบาตร สืบสานประเพณีสงกรานต์ เริ่มปีใหม่ไทย 2557...

         เมื่อเวลา 07.00 น. ( 11 เมษายน 2557 ) รศ.นพ.ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันสงกรานต์   “ม่วนซื่นสงกรานต์ แพทยศ...อ่านต่อ

 • Image Name

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการรุ่นพี่ต้นแบบ สร้างรุ่นพี่ ต้นแบบดีๆให้น้อง ...

       ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการรุ่นพี่ต้นแบบ  หวังสร้างนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักศึกษาแพทย์รุ่นน้อง                  ...อ่านต่อ

 • Image Name

  คณะแพทยศาสตร์ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ย้ำแนวทางการพัฒนาและมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน ...

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวผ่าน 40 ปี ผลิตบัณฑิตแพทย์รับใช้สังคมตามปณิธานที่ตั้งไว้คือ ตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์  โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชนทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือใ...อ่านต่อ

ข่าวประจำวันนี้ Last update:2014-04-24
นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่า read more..

การจัดประชุม / อบรม / สัมนา ด้านวิชาการ / วิจัย read more..

ผลงานวิชาการ read more..

ผลงานวิจัย read more..

ผลงานบริการวิชาชีพ read more..

ความร่วมมือกับต่างประเทศ read more..

การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริการพยาบาล read more..

กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี read more..

บุคลากร read more..

จิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง read more..

ประเพณีและวัฒนธรรม read more..

ข่าวทั่วไป read more..