Social Network
Med kkuon

Med kkuon
อ่านข่าวคณะแพทยศาสตร์ โดยใช้งาน RSS FEED

Close Me!

คณะแพทย์ ตอบแทนสังคมมอบผ้าห่ม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ และโรงเรียนโสต ...

        เมื่อเวลา 09.00 น. ( 29 กรกฎาคม 2558 ) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   นำโดย รศ.นพ.วิทูรย์  ประเสริฐเจริญสุข  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร  พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการปันรักฮักชุมชน ครั้งที่ 7  มอบผ้...อ่านต่อ

 • Image Name

  คณะแพทย์ ตอบแทนสังคมมอบผ้าห่ม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ และโรงเรียนโสต ...

          เมื่อเวลา 09.00 น. ( 29 กรกฎาคม 2558 ) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   นำโดย รศ.นพ.วิทูรย์  ประเสริฐเจริญสุข  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร  พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการปันรักฮักชุมชน ครั้งที่ 7  มอบผ้...อ่านต่อ

 • Image Name

  เปิดตัว...แห่งแรกของโลก...!!! “ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี”...

  เปิดตัว...แห่งแรกของโลก...!!! “ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี” คณะแพทยศาสตร์ เปิดศูนย์สู้โรคมะเร็งท่อน้ำดี...ปัญหาสำคัญของคนอีสาน ต้นเหตุจากปลาดิบ เปิดตัวศูนย์เฉพาะทาง “ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี CASCAP” บริการผู้ป่วยครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการแก้ไขปัญหาโ...อ่านต่อ

 • Image Name

  คณะแพทยศาสตร์ พร้อมรับตรวจประเมิน ด้านอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบมาตรฐานสากล...

       เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  รศ.พิพัฒน์พงศ์  แคนลา รองคณบดีฝ่ายกายภาพสภาพแวดล้อม พร้อมคณะกรรมการด้านอนุรักษ์พลังงาน คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน  ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011  ณ ห้องประชุม สว.2 ชั้น 3 อาค...อ่านต่อ

 • Image Name

  งานบริการพยาบาล จัด BIG CLEANING DAY 5 ส หอผู้ป่วย และ OPD ...

      เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน Big Cleaning Day  2015 โดยมีคุณวรินธร  บุญศิลป์  รองหัวหน้างานพยาบาล  เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในงานครั้งนี้ได้มีการร่วมการออกกำ...อ่านต่อ

 • Image Name

  ขอเชิญร่วมอบรม "เทคนิคการพูด สร้างแรงจูงใจ และการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ” ...

      ...อ่านต่อ

ข่าวประจำวันนี้ Last update:2015-07-31
นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่า read more..

การจัดประชุม / อบรม / สัมนา ด้านวิชาการ / วิจัย read more..

ผลงานวิชาการ read more..

ผลงานวิจัย read more..

ผลงานบริการวิชาชีพ read more..

ความร่วมมือกับต่างประเทศ read more..

การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริการพยาบาล read more..

กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี read more..

บุคลากร read more..

จิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง read more..

ประเพณีและวัฒนธรรม read more..

ข่าวทั่วไป read more..