Social Network
Med kkuon

Med kkuon
อ่านข่าวคณะแพทยศาสตร์ โดยใช้งาน RSS FEED

Close Me!

การบรรยายพิเศษเรื่อง Infrared laser therapy โดย Dr. Michael H. Weber ...

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้การต้อน...อ่านต่อ

 • Image Name

  การบรรยายพิเศษเรื่อง Infrared laser therapy โดย Dr. Michael H. Weber ...

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้การต้อน...อ่านต่อ

 • Image Name

  2 อาจารย์คณะแพทย์ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว.57...

    เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา  --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยอาวุโสที่มีผล...อ่านต่อ

 • Image Name

  นักวิ่งร่วมหมื่น วิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...

    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557 เพื่อหาร...อ่านต่อ

 • Image Name

  คณะแพทยศาสตร์ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

                  วันนี้ (ศุกร์ที่ 21 พ.ย. 2557)เวลา 13.30 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ , รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  , รศ.พญ.วราภรณ์  เชื้ออินทร์  ...อ่านต่อ

 • Image Name

  ความร่วมมือในการดูแลและผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหวิทยาการ ณ โรงพยาบาลจำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว...

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความร่วมมือในการดูแลและผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหวิทยาการ ณ โรงพยาบาลจำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2557 คณะวิทยากร ทีมสหวิทยาการ และคณะนักวิจัย ศูนย์วิจัย/ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มห...อ่านต่อ

ข่าวประจำวันนี้ Last update:2014-11-29
นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่า read more..

การจัดประชุม / อบรม / สัมนา ด้านวิชาการ / วิจัย read more..

ผลงานวิชาการ read more..

ผลงานวิจัย read more..

ผลงานบริการวิชาชีพ read more..

ความร่วมมือกับต่างประเทศ read more..

การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริการพยาบาล read more..

กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี read more..

บุคลากร read more..

จิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง read more..

ประเพณีและวัฒนธรรม read more..

ข่าวทั่วไป read more..