Social Network
Med kkuon

Med kkuon
อ่านข่าวคณะแพทยศาสตร์ โดยใช้งาน RSS FEED

Close Me!

คณะแพทยศาสตร์ จัดทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่...

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลสมทบทุนโครงการก่อสร้างศาลาพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่    ณ วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง  เพื่อใช้เป็นที่จัดพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ      เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557  รศ.นพ.ชาญชัย ...อ่านต่อ

 • Image Name

  คณะแพทยศาสตร์ จัดทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่...

    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลสมทบทุนโครงการก่อสร้างศาลาพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่    ณ วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง  เพื่อใช้เป็นที่จัดพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ      เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557  รศ.นพ.ชาญชัย ...อ่านต่อ

 • Image Name

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จย่า เพื่อความสวัสดิมงคลในการทำงานเนื่องในวัน...

    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและคณะผู้จัดกิจกรรมวันศรีนครินทร์ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์         เมื่อเวลา  16.49 น.( 3 กรกฎาคม 2557 ) ณ บริเวณมณฑล...อ่านต่อ

 • Image Name

  ครบรอบ 30 ปีการให้บริการโรคไตในภาคอีสาน...

  ครบรอบ 30 ปีการให้บริการโรคไตในภาคอีสาน คณะแพทย์ มข.จับมือ สปสช. หนุนนโยบาย “ล้างไตผ่านช่องท้อง” วันที่ 3 กรกฏาคม 2557  ที่ โรงแรมเซนทารา จ.ขอนแก่น ศูนย์บริการโรคไต รพ.ศรีนครินทร์ เครือข่ายแพทย์โรคไตแห่งภาคอีสาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าว “ครบรอ...อ่านต่อ

 • Image Name

  คณะแพทยศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา"เหลียวหลัง แลหน้า" ...

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล ขอนแก่น   คณะแพทยศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการได้จัดสัมมนาวิชาการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา  หัวข้อ "เหลียวหลัง แลหน้า"การจัดการเรียนการสอน Module ขึ้นโดยไกด้รับเกียรติจากท่าน รศ.นพชาญชัย พานทอง คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็น...อ่านต่อ

 • Image Name

  รพ.ศรีนครินทร์จัดพิธีรับมอบอาคารที่ทำการหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข....

    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีรับมอบอาคารที่ทำการหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแผนกการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บริษัทวรนิทัศน์ จำกัดโดยคุณทัศน์ไชย วรนิทัศน์ ประธ...อ่านต่อ

ข่าวประจำวันนี้ Last update:2014-07-13
นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่า read more..

การจัดประชุม / อบรม / สัมนา ด้านวิชาการ / วิจัย read more..

ผลงานวิชาการ read more..

ผลงานวิจัย read more..

ผลงานบริการวิชาชีพ read more..

ความร่วมมือกับต่างประเทศ read more..

การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริการพยาบาล read more..

กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี read more..

บุคลากร read more..

จิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง read more..

ประเพณีและวัฒนธรรม read more..

ข่าวทั่วไป read more..