โครงการเศษฐกิจพอเพียง

                    ท่าน  ศาสตราจารย์สมบูรณ์  เทียนทอง   ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้า ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่บุคลากรในราคาถูกกว่าท้องตลาด เน้น นโยบายโครงการเศษฐกิจพอเพียง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และขอเชิญบุคลากรที่สนใจชื้อเห็ดนางฟ้าที่เก็บใหม่ สด  ทุกวัน  ได้ที่บริเวณหน้าหน่วยอาคารและสถานที่  ชั้น 2  จำหน่ายในราคาถุงละ  20  บาทเท่านั้น  เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้น  เวลา 14.00  น

 

   

 

view : 1483
Written by :: สายใหม ชมนาวัง
Post at :: 2012-01-31 14:41:47 Post By .:: หน่วยอาคารสถานที่
Last edit :: 2012-02-09 16:17:31 Edit By .:: หน่วยอาคารสถานที่