คณะแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับทีมประเมิน Thailand Energy Awards 2013

    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ Thailand Energy Awards 2013  ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมผลงานการอนุรักษ์พลังงานคณะแพทยศาสตร์  ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น

 

       เมื่อเวลา 10.00 -13.00 น. ( 24 เมษายน 2556 ) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย  ผศ.นเรศ  วโรภาสตระกูล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ Thailand Energy Awards 2013  ในโอกาสตรวจเยี่ยมผลงานการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น  ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร

โดยในการร่วมต้อนรับครั้งนี้  ผศ.นเรศ  วโรภาสตระกูล ได้นำเสนอผลงานการลดพลังงาน ทั้งด้านเทคนิค การจัดการทรัพยากรต่างๆ พร้อมมีเจ้าหน้าที่วิศวกร  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำเสนอผลงาน พร้อมการซักถามและแนะนำของคณะกรรมการประเมิน ต่อมาทางคณะกรรมการ ได้เดินสำรวจพื้นที่การอนุรักษ์พลังงาน อาทิ หอผู้ป่วย 3 ก และงานซ่อมบำรุง พร้อมแนะนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานคณะแพทยศาสตร์ ในอนาคตต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

view : 1286
Written by :: วัชรพงษ์
Post at :: 2013-04-24 15:26:51 Post By .:: งานประชาสัมพันธ์
Last edit :: 2013-04-24 15:26:51 Edit By .:: งานประชาสัมพันธ์