Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ข่าวสารและกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดป่าทองหนุนธรรมาราม บ้านฟ้าเหลื่อม หมู่5 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ...


ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ณ คลิลิกตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากร หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ระหว่างวันท...


คณะแพทยศาสตร์ มข. บำเพ็ญกุศล ครบรอบ 4 ปี มรณภาพหลวงพ่อคูณ

คณะแพทยศาสตร์ มข. บำเพ็ญกุศล ครบรอบ 4 ปี มรณภาพหลวงพ่อคูณ ...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515