Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ข่าวสารและกิจกรรม

คณะแพทย์ มข. พร้อมจัดงาน “วันศรีนครินทร์” Hope and Help : ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้

คณะแพทย์ มข. พร้อมจัดงาน “วันศรีนครินทร์” Hope and Help : ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้ เพิ่มช่องทางการบริจาคผ่านมือถือ ระดมทุนช่วยผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์ ...


หว่านเมล๋็ดอีกครั้ง!เติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ครั้งที่23

นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายเติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่น้องๆมัธยมปลาย ซึ่งอยู่เขตภายนอกเมือง ไ...


นักศึกษาแพทย์รวมพลัง!ค่ายอาสาสู่สังคม2562

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมออกค่ายกิจกรรมอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านแก่ประดู่ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นโอกาสให้...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515