Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

 

ข่าวสารและกิจกรรมจากสมาคมศิษย์เก่า

คณะแพทยศาสตร์ "สืบทอดปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง” ยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์เก่าเกียรติคุณ
คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัลและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์เก่าเกียรติคุณด้านต่างๆ "สืบทอดปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง” ขึ้นในการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพร...อ่านต่อ
ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น รุ่นที่ 11 รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร
ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น รุ่นที่ 11 รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร...อ่านต่อ
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น วาระดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 12 ...อ่านต่อ


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515