Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการความรู้สู่ประชาชน "ธารัสซีเมีย"

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมโครงการความรู้สู่ประชาชน "ธารัสซีเมีย" เรื่องของโรคและยา การดูแลฟัน โภชนาการ การออกกำลังกาย วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม ห้องตรวจกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนคริน...


โครงการความรู้สู่ประชาชน "มะเร็งในเด็ก"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการความรู้สู่ประชาชน "มะเร็งในเด็ก" เรื่องของโรคและยา การดูแลฟัน โภชนาการ การออกำลังกาย วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ห้องตรวจกุมารเว...


สิงห์ออลสตาร์ จับมือ คณะแพทยศาสตร์ เตะบอลการกุศล เปลี่ยนคนไข้ ให้เป็นคนเข้ม

สิงห์ออลสตาร์ จับมือ คณะแพทยศาสตร์ เตะบอลการกุศล เปลี่ยนคนไข้ ให้เป็นคนเข้ม ...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515