Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้ารับการตรวจสุขภาพ    (อ่าน 904)

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน

เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 

ณ คลิลิกตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากร

หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม อาคารเรียนรวม ชั้น 2

ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

วันที่ 4 มิถุนายน - 6 พฤศจิกายน 2562

Download เอกสารประกอบPoster : admin | 29 พฤษภาคม 62 03:45:02


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515