Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» นศ.มข.ร่วมเปลี่ยนความฝันให้เป็นแรงผลักดันกับน้องๆม.5-6    (อ่าน 1,044)

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 1 และ2 ร่วมจัดค่ายวิชาการรางวัลพระธาตุพนมทองคำวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 8  ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมสันทนาการจากรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์ ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม การช่วยเหลือและอยู่ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกศึกษาต่อในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารการจัดค่ายวิชาการ ได้ที่ Facebook fanpage : ค่ายวิชาการรางวัลพระธาตุพนมทองคำวิทยานุสรณ์

ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศกิจกรรม ค่ายวิชาการรางวัลพระธาตุพนมทองคำวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 8 ได้ที่นี่Poster : admin | 18 มิถุนายน 62 04:45:06


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515