Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น    (อ่าน 990)

    เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน 2558  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์   พร้อม รศ.นพ.วิทูรย์  ประเสริฐเจริญสุข  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร  ร่วมแสดงความยินดีกับ  นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล   ในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 12   ทั้งนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่นคนใหม่ และย้ำถึงความสำเร็จของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น ที่จะมาร่วมพัฒนาสุขภาพของชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ให้ดียิ่งขึ้นไป

 

  

 

  

  ภายในงานดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่ง อาทิ สสจ.จังหวัดขอนแก่น  สสจ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผอ.โรงพยาบาลอำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเกาะสมุย พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ฯลฯ

   ประวัติการศึกษา  นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล    พ.ศ. 2532  จบการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน  พ.ศ. 2537 อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  พ.ศ. 2544 อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

   ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2537 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2555 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สส.กาฬสินธุ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ  พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ( ปัจจุบัน )

    เกียรติประวัต/รางวัลที่เคยได้รับ  พ.ศ. 2552 ศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรางวัลผู้บริหารโรงพยาบาลดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงพยาบาลประเทศไทย

 Poster : rittnam | 10 พฤศจิกายน 58 05:05:47© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515