Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าวบุคลากร

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ขอเชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ณ คลิลิกตรวจสุขภาพประจำปี บุคลา...อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ...อ่านต่อ
นักวิจัยคณะแพทย์รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส พร้อมเผยเคล็ดลับความสำเร็จ
ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ไ...อ่านต่อ
นักวิจัยหญิงเก่ง มข. รับทุนวิจัยลอรีอัล"เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์"ปี13
ผศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รับทุนลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 13หลังสร้างผลงานวิจัยสุดล้ำจากการ...อ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การให้ความรู้สุขภาพ การจัดทำสื่อสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การให้ความรู้สุขภาพ ก...อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บัวลอง ชินอ่อน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์บัวลอง ชินอ่อน อดีตหัวหน้างานบริการพยาบา...อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคคลากรคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2558
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน ...อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พวงรัตน์ ยงวณิชย์
คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ในวาระได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำ...อ่านต่อ
อดีตรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อดีตรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...อ่านต่อ

» ปฏิทินกิจกรรม

--- No Event ---© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515