Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รับสมัครทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอน และ หรือวิจัย ณ ต่างประเทศ
รับสมัครทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอน และ หรือวิจัย ณ ต่างประเทศ...อ่านต่อ
อาจารย์แพทย์ มข.รับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2558
ผลงานวิจัยเรื่อง "องค์ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ของโรคปรสิตและปรสิต" ซึ่งมี ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ วงษ์ หัวหน้าโครงการได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน...อ่านต่อ
อาจารย์แพทย์กุมาร รับรางวัลจากแพทยสมาคม
อาจารย์แพทย์กุมาร รับรางวัลจากแพทยสมาคม ...อ่านต่อ

» ลิงค์บุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» ปฏิทินกิจกรรม

--- No Event ---© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515