Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  


หว่านเมล๋็ดอีกครั้ง!เติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ครั้งที่23
นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายเติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวการศึก...อ่านต่อ
นักศึกษาแพทย์รวมพลัง!ค่ายอาสาสู่สังคม2562
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมออกค่ายกิจกรรมอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านแก่ประดู่ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ...อ่านต่อ
นศ.พ.เจ๋งคว้าแช้มป์การแข่งขันประชันวาทะ ประทะวาที โต้วาทีน้องใหม่ ครั้งที่8
นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ที่ชนะเลิศการแข่งขันประชันวาทะ ประทะวาที โต้วาทีน้องใหม่ ครั้งที่8 จัดโดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น...อ่านต่อ


» ลิงค์สำหรับนักศึกษา


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515