Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  


นศ.มข.ร่วมเปลี่ยนความฝันให้เป็นแรงผลักดันกับน้องๆม.5-6
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 1 และ2 ร่วมจัดค่ายวิชาการรางวัลพระธาตุพนมทองคำวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 8 ซึ่งในปีนี้จ...อ่านต่อ
หว่านเมล๋็ดอีกครั้ง!เติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ครั้งที่23
นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายเติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวการศึก...อ่านต่อ
นักศึกษาแพทย์รวมพลัง!ค่ายอาสาสู่สังคม2562
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมออกค่ายกิจกรรมอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านแก่ประดู่ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ...อ่านต่อ


» ลิงค์สำหรับนักศึกษา

» ปฏิทินกิจกรรม

--- No Event ---© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515